Betyrelsesmøde Mariger Fjord OK tirsdag d. 2. juni udendørs i sommerhushave

Referatet fra mødet er forsvundet

Hukommelsen siger, at Jørn Blom blev udpeget som afløser for Klaus Wolsing i bestyrelsen

Samme Jørn Blom deltager i klubledermøde i Skive i næste uge.

Hvis nogen kan huske mere, så giv besked.

Keld Ø