MARIAGER FJORD ORIENTERINGSKLUB

Bestyrelsesmøde marts 2020       

tirsdag d. 03.marts kl. 19.00

 

 

Afbud: Jens Christensen

Brød: NJ

 

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

Dagsorden.

 

Godkendt. JB kunne oplyse, at vi ikke har fået tilladelse til. Stilles i bero.

2.

Korte meddelelser og orientering fra Udvalg:

                           Kort- og skov.                

                           T-løb.         

                           Begynder- og ungdom.

                           Motionsløb.

                           Kommende arrangementer

 Fra Funktioner:            

                           Materiel.

                           Klubtøj.

                           Løbstilmelder.

                           Webmaster.

                           PR.

                           Sponsor.

                           Mariagerløberene.

                           IT.

                           Klubture.  

                           Kassereren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jørgen Ø og Blom har besøgt forvalteren på Sødringholm. Det var positivt. Indtil videre 1-2 T-løb om året.

 

 

JCD har søgt DGI/DIF om tilskud til 2 start/målmåtter samt 100 SI-brikker.

 

Påruplejren er bestilt til Påskeløb 2021

3

Kvindeløbet 14/5

 

Der er pt. 667 tilmeldte. Der er masser af lodtrækningssponsorer.

Der mangler tilladelse fra vejdirektoratet. (krydsning af bro).

4

Mix sprint stafet 23/05 2020

status

Ole og Lajla tager parkering og afmærkning i byen.

Mariagerløberne tager kiosken.

Blom, Iversen og Kell Sönnichsen har gennemgået Hobro By. JB har rettet kortet.

KØ tager kontakt til Thyssen ang. print af numre på bagsiden.

Efterlysning af personalet gentages. Der er brug for ca. 30 hjælpere udover de, der er udpeget.

5

Motionsorientering.dk

 

Stilles i bero til Jens C kommer hjem

6

Mariagerløberne organisation

 

Kø sender nyt tilbud til Mariagerløberne, hvor beløbet hæves lidt. 

7

Idrætsanlæg på P plads

 

Jeg meddeler at vi ikke støtter.

8

Mariagerhallen 31/3-19.30

Generalforsamling

NJ og Henrik deltager.

9

oprydning

 

 Udsat til næste møde

10

Eventuel

 

Der indkøbes ny pæl til ny nr. 17 i Mariager By. Blom bestiller nyt mærkat hos DOF

 

Gæster:                                                                                                                                                 Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 07. april 2020. kl. 19.00