MARIAGER FJORD ORIENTERINGSKLUB

Bestyrelsesmøde februar 2020       

tirsdag d. 04.februar kl. 19.00

 

Afbud: Jørgen

Brød: NJ

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

Dagsorden.

 

Godkendt

2.

Korte meddelelser og orientering fra Udvalg:

                           Kort- og skov.                

                           T-løb.         

                           Begynder- og ungdom.

                           Motionsløb.

                           Kommende arrangementer

 Fra Funktioner:            

                           Materiel.

                           Klubtøj.

                           Løbstilmelder.

                           Webmaster.

                           PR.

                           Sponsor.

                           Mariagerløberne.

                           IT.

                           Klubture.  

                           Kassereren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der mangler kun banelægger til et træningsløb:

Hobro By.

 

JCD har søgt om to måtter fra Race Result samt 100 SI-brikker hos Sparekassen Hobro-fonden

 

Jens CD har sendt besked til TV2-nord om Kvindeløb og DM-Mix-sprint-stafet

 

Kassereren har sendt skrivelse ud til alle medlemmer i 2019 om de også vil være medlemmer i 2020. Der er nu styr på de fleste.

 

Klaus nævnte, at vi måske skulle lave en klubtur til DM-mellem og Midgaardsormen.

29-30. august

Klaus kigger efter egnet hotel.

 

3

Generalforsamling 2020

Konstituering sf bestyrelse

Næstformand: Erik Nielsen

Sekretær: Keld

Kort og skov: Blom

Tøj: Arne

Træningsløb: Jens SC

Sponsor PR: Jens CD

4

Mix sprint stafet 23/05 2020

status

 

Der har været afholdt møde i stævneledelsen.

Rigmor vil tage børnebanerne.

Jonas må gerne bruge eget speakeranlæg.

Henrik blev tilbudt tjansen som chef for parkering.

5

Ungdomskontakt

 

Post til klubbens postadresse

6

Faste poster

 

NJ checker manglende fast post i Østerskoven.

NJ køber tømmer til nye pæle, der hvor det er problematisk. Evt også til Hørby Plantage.

7

Motionsorientering.dk

 

Jens SC lægger vores træningsløb i marts ind som et forsøg

8

Eventuel

 

Erik har lejet telt til Kvindeløbet til brug for uddeling af goodiebags, startnumre og lodtrækningspræmier.

 

Keld har aftalt møde med Mariagerløberne d. 26. februar angående ny organisation.

 

Opfordring til oprydning i klublokalet.

Evt. som punkt på dagsordenen.

 

Påruplejren er bestilt til Påskeløbet 2021

 

 

Gæster:

Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 03. marts 2020. kl. 19.00