MARIAGER FJORD ORIENTERINGSKLUB

Bestyrelsesmøde januar 2020       

tirsdag d. 07.januar kl. 19.15              

 

Afbud: Klaus W

Brød: NJ

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

Dagsorden.

 

OK

2.

Korte meddelelser og orientering fra Udvalg:

                            Kort- og skov.

                            T-løb.            

                            Begynder- og ungdom.

                            Motionsløb.

                            Kommende arrangementer

 Fra Funktioner:                  

                            Materiel.

                            Klubtøj.

                            Løbstilmelder.

                            Webmaster.

                            PR.

                            Sponsor.

                            Mariagerløberene.

                            IT.

                            Klubture.  

                                        Kassereren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afslag på Efterårsstafet i Hesselholt.

 I stedet for holder vi NJ-nat i Hesselholt.

 

Løbeklubben i Arden er utilfredse med at vi har flyttet Kvindeløbet til d. 14. maj. De har løb d. 13. maj.

Vi beklager.

Vi melder ud at Kvindeløbet holdes den første torsdag i maj med mindre dette er 1. maj eller dagen før en helligdag.

 

Problem med  O-service.  Den tildeler 100% i løbstilskud. Jeg retter manuelt til 50 %

 

 

Udover  at få penge til starture fra Sparekassen ville DIF/DGI også støtte. Vi returnerede deres bidrag.

3

Mix sprint stafet 23/05 2020

status

 

Banelæggerne har lavet første udkast til baner.
NJ henter tilladelse hos lodsejerne ud fra dette.

Erik indkalder til funktionsledermøde inden udgangen af januar.

 

4

DM sprint, og DM lang 2024

 

Jens C har givet Rold tilsagn om at vi deltager.

5

Nytårsløb 04/01

evaluering

God organisation af Carl.
Han sørgede for det hele.
Banerne fik ros.

Der var hjælpere til indsamling af alle poster.

Næste år holder vi det i Hobro.

6

Generalforsamling 2020

 

NJ har reserveret lokalet og lagkager.

Bestyrelsen har forslag til afløser for Søren Skovrider.

Funktionslederne husker skriftlig beretning til KØ.

7

Motionsorientering.dk

 

Her kan lægges træningsløb ind.

Jens C kigger på den.

8

løbstilskud

Forslag til GF.

Forslaget behandles på generalforsamlingen.

9

Eventuel

 

Der gives fuldt tilskud til Noahs egenbetaling for landsholdsdeltagelse.

Gæster:

Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 04. februar 2020. kl. 19.00