MARIAGER FJORD ORIENTERINGSKLUB

Bestyrelsesmøde november 2019       

tirsdag d. 05.november kl. 19.00

 

 Afbud: Anni,

Brød: NJ.

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

Dagsorden.

 

Godkendt

2.

Korte meddelelser og orientering fra Udvalg:

                           Kort- og skov.                

                           T-løb.         

                           Begynder- og ungdom.

                           Motionsløb.

                           Kommende arrangementer

 Fra Funktioner:            

                           Materiel.

                           Klubtøj.

                           Løbstilmelder.

                           Webmaster.

                           PR.

                           Sponsor.

                           Mariagerløberne.

                           IT.

                           Klubture.  

                           Kassereren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik køber næsehjul til O-vogn med fast gummi.

 

De to starture er ikke kommet endnu. Der rykkes for dem i morgen.

 

 

Der er suppleret op med klubtøj – også i en bredere model. Kan købes hos Arne P.

 

 

Sverigesturen finder sted 18.-20. september til Falköping.

 

 

3

Mix sprint stafet 23/05 2020

status

Alle funktionsledere er på plads.

Iversen har adviseret beboerne i Christiansgade om at vejen lukkes

på dagen.

Blom retter kortet ved ændringer.

SK er tilfreds med forløbet indtil videre.

4

Rold Skov, skovmøde 12/11

 

NJ Iversen, Jens C og Blom deltager.
Formål koordinering af Hesselholt og koordinering af begge klubbers træningsløb.

5

Efterårsstafetten 2/11

evaluering

Stævnet var velafviklet, men vejret var surt. Løberne var tilfredse.

A og D-klassen var tyndt besatte med tre og et hold.

Næste år nøjes vi med tre klasser
A 3 x 2,5 km

B 3 x 2,0 km

C 3 x 1,6 km

Start 12.30

Evt. ekstra Blomstafet 2. pinsedag i 2021 evt. med ekstra klasse for tomandshold.

 

6

Efterårsfest 2/11

evaluering

26 deltog i spisningen.

Vi måtte nøjes med det store klublokale. Det gik.

Jens og Anni står for arrangementet næste år.

7

Klublogo

 

Vi skifter til logo taget fra vores klubbanner.

Det nye logo ses øverst på denne side

8

Generalforsamling 2020

 

Tirsdag d. 21. januar kl. 19

NJ bestiller lokale og forplejning hos Verner.

9

Nytårsløb 04/01

 

Carl er stævneleder.

Keld er banelægger

Henrik er bane og stævnekontrol

10

Løbeveste Mariagerløberne

 

Der ydes et tilskud på 100 kr. pr. enhed.

Tilbuddet gives til alle i klubben.

11

Eventuelt

 

Indmeldesformular på forsiden af hjemmesiden.

Gæster:

Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 03. december 2019. kl. 18.00.?? Iversen bestiller mad hos Verner til 19.15