MARIAGER FJORD ORIENTERINGSKLUB

Bestyrelsesmøde september 2019       

tirsdag d. 01.oktober kl. 19.00

         

Afbud:

Brød: NJ.

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

Dagsorden.

 

Godkendt

2.

Korte meddelelser og orientering fra Udvalg:

                           Kort- og skov.                

                           T-løb.         

                           Begynder- og ungdom.

                           Motionsløb.

                           Kommende arrangementer

 Fra Funktioner:            

                           Materiel.

                           Klubtøj.

                           Løbstilmelder.

                           Webmaster.

                           PR.

                           Sponsor.

                           Mariagerløberne.

                           IT.

                           Klubture.  

                           Kassereren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasse Grøn laver træningsløbet i Hobro.

 

 

 

 

 

Der er bestilt nyt lager af klubtøj, incl. en ny, bredere model.

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Mix sprint stafet 2020

status

Stævnelederne har haft møde  med banelæggerne.

Vi har fået kortet fra korttegneren.

Flot kort.

Politiet søges via kommunen om tilladelse til afspærring af store dele af byen.

4

NJ nat 11/9

evaluering

Dejligt med husly hos Sødisbakke.

Måske skal området  øst for bækken bruges i meget begrænset brug.

Beregningen skal huske at stille uret i enhederne inden løbet og bonprinter skal anvendes

 

5

Efterårsstafetten 2/11

status

NJ har lavet baner og bestilt korttryk i Horsens.

Erik og NJ kigger på stævneplads.

NJ kontakter Blom om løbstilladelse

6

efterårsfest 2/11

Rigmor-Elly

Rigmor har bestilt lokalet bag cafeteriaet.

7

Målure

 

Sparekassen Kronjyllands gavefond har bevilget 35.000 kr. til indkøb af to starture.

KØ køber.

De gamle Per Møller-ure køres på lossepladsen.

8

Hobro turistforening

forespørgsel

De inviterer til deltagelse i Outdoor-event.

NJ deltager i indledende møde.

9

Eventuel

 

Nyt logo tages op på næste møde.

Nytårsløb.

Der mangler stævneleder

Henrik er banekontrol

Klaus undersøger markedet for stævneleder.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gæster:

Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 05. november 2019. kl. 19.00.