MARIAGER FJORD ORIENTERINGSKLUB

Bestyrelsesmøde juni 2019       

Tirsdag d. 04. juni kl. 19.15

         

Afbud:

Brød: NJ

 

Dagsorden

Emne

S

1.

Godkendelse af referat og

Dagsorden.

 

Godkendt

2.

Korte meddelelser og orientering fra Udvalg:

·Kort- og skov.                

·T-løb.        

·Begynder- og ungdom.

·Motionsløb.

·Kommende arrangementer

 Fra Funktioner:                

·Materiel.

·Klubtøj.

·Løbstilmelder.

·Webmaster.

·PR.

·Sponsor.

·Mariagerløberne.

·IT.

·Klubture.  

·Kassereren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der skal indkøbes licens til
O-Cad 2018 til Wolsing.

 

14. august mangler der banelægger i Låenhus.

                                 

Der mangler vægtmærker på O-vognen. Erik og Keld undersøger hvor registreringsattesten er.

 

 

3

Mariagerløbet

status

Ruterne er på plads.

Tilmeldingsfristen  rykkes til mandag kl. 24.00.

Klaus henter hardwaren i Støvring.

Superbrugsen sælger pølser og Mariager Fysioterapi står for opvarmningen.

Udlevering af startnumre fra 16.30.

Anni sender antallet af lodtrækningspræmier til Keld.

4

Mix sprint stafet 2020

 

Erik og NJ var på studietur til DM-sprint i Grindsted.

Erik og NJ kigger på Søndre Skole efter mødet i aften med hensyn til stævneplads.

Kortet bliver færdigtegnet til efteråret.

Vi afventer endelig dato for løbet.

5

Hadsund kulturfestival, O-løb 4. Klasse. 29-30. aug.

 

NJ kontakter Blom om han vil være med igen,

6

Begyndertræning

status

Initiativet har givet 10 nye medlemmer. Vi gentager projektet i 2020

7

Hadsundløbet 5. sep.

 

Der åbnes for tilmeldingen 20. juni.

Keld efterlyser frivillige efter sommerferien.

8

NJ nat 11. sep.

Personale?

Alstrup Krat

Klaus har skaffet Bøgely til stævneplads.

Start og mål væk fra beboerne.

BL: Iversen
SL: Iversen

SK: Wolsing

BK: Henrik

Mål: skaffer Keld

Start: Håber vi på Blom

9

Eventuel

 

 

 

Gæster:

 

Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 06. august 2019. kl. 19.00.