MARIAGER FJORD ORIENTERINGSKLUB

Bestyrelsesmøde maj 2019       

Tirsdag d. 07.maj kl. 19.00

              

Afbud: Anni

Brød: NJ

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

Dagsorden.

 

Referat godkendt

2.

Korte meddelelser og orientering fra Udvalg:

·Kort- og skov.                     

·T-løb.           

·Begynder- og ungdom.

·Motionsløb.

·Kommende arrangementer

 Fra Funktioner:                     

·Materiel.

·Klubtøj.

·Løbstilmelder.

·Webmaster.

·PR.

·Sponsor.

·Mariagerløberne.

·IT.

·Klubture.  

·Kassereren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er besluttet at der skal indkøbes ekstra licens til O-cad 19

 

Der mangler banelægger til d. 12. Juni

+ flere løb efter sommerferien

 

 

Degnetoften er booket til Påskeløb 2020 på Rømø.

 

3

kvindeløb

evaluering

Chiptidtagning fungerede rigtig godt

Det ville være en ide at købe sig til hjælp til opstilling af stævneplads.

Det var nok det sidste år, vi rådede over det store grønne område til parkering.

Vi giver fremover en check på et pænt beløb til et godt formål.

4

Mariagerløbet

status

Det ville være en god ide hvis start og mål er ved gavlen af sparekassen og at ud- og indløbet er på bagsiden af sparekassen.

5

begyndertræning

status

Der har været 6 og 10 deltagere de to første gange. Vi har udvidet med en ekstra gang d. 22. Maj

 

6

Eventuel

 

 

Gæster:

Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 04. juni 2019. kl. 19.00.