MARIAGER FJORD ORIENTERINGSKLUB

Bestyrelsesmøde marts 2019

Tirsdag d. 05.marts kl. 19.00

           

Afbud: Jens Christensen, Søren Skovrider, Erik Nielsen, Klaus Wolsing

Brød: NJ

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

Dagsorden.

 

Referatet er godkendt

2.

Korte meddelelser og orientering fra Udvalg:

·Kort- og skov.                     

·T-løb.           

·Begynder- og ungdom.

·Motionsløb.

·Kommende arrangementer

 Fra Funktioner:                     

·Materiel.

·Klubtøj.

·Løbstilmelder.

·Webmaster.

·PR.

·Sponsor.

·Mariagerløberne.

·IT.

·Klubture.

·Kassereren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er indkøbt 4 hvide sammenklappelige borde til containeren

 

Der er indgået 2-årig aftale med Sparekassen Kronjylland.

 

 

 

3

kvindeløb

status

De forskellige sponsorer får hver især et antal gratis startnu.m.re.

p.t er 685 tilmeldt.

4

Mariagerløbet

status

Ruterne er på plads. 10 km løber samme rute som ½-marathon.
Mariager Skole tilbydes rabat og et forløb med træning fredag eftermiddage.

Tilmeldingen er åben.

Evt. start mål på forsiden af Sparekassen

5

MFS repræsentantskabsmøde

 

Henrik og NJ deltager

6

Facebook indsats

 

Claus har udsendt status på indsatsen.  Kvindeløbets side har masser af følgere.

Mariagerløbets side skydes i gang nu.

7

Eventuelt

 

 

Gæster:

Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 02. april 2019. kl. 19.00.