MARIAGER FJORD ORIENTERINGSKLUB

Bestyrelsesmøde januar 2019       

Tirsdag d. 08.januar kl. 19.00

              

Afbud: Anni

Brød: NJ

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

Dagsorden.

 

Referatet godkendt

2.

Korte meddelelser og orientering fra Udvalg:

·Kort- og skov.                     

·T-løb.          

·Begynder- og ungdom.

·Motionsløb.

·Kommende arrangementer

 Fra Funktioner:                     

·Materiel.

·Klubtøj.

·Løbstilmelder.

·Webmaster.

·PR.

·Sponsor.

·Mariagerløberene.

·IT.

·Klubture.  

·Kassereren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der arbejdes pt. med to nye skovområder. Dels ved Tom og dels Blom.

 

 

 

 

Blom inviteres til et bestyrelsesmøde vedrørende OCAD.

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Generalforsamling 2019

 

Iversen har bestilt lokaler til generalforsamling. Alle på valg accepterer genvalg

4

Træningsløb 2019

 

Træningsløb. Jens sender planen til Randers. Der mangler stadig enkelte banelæggere

5

nytårsløbet

evaluering

Et vellykket arrangement. Fin ide med øl/vand/kaffe i stedet for suppe.
Ca. 100 deltagere var et acceptabelt deltagerantallet. Carl fik fin debut som stævneleder

6

Eventuel

 

Keld tager et møde med Sparekassen Kronjylland vedrørende krav om betaling for at have en foreningskonto.

 

Gæster:

Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 05. februar 2019. kl. 19.00.