Referat generalforsamling tirsdag d. 23. januar 2018

Arne Pedersen blev valgt til dirigent, og han kunne konstatere at der var indkaldt efter forskrifterne


Formandens beretning blev godkendt


Jens Christensen beretning for træningsudvalget blev godkendt


Jens Chr. Dalgaards beretning for  Kvindeløbet/Hadsundløbet/Sponsor/PR blev godkendt


Kassereren Keld Østergaard fremlagde årets regnskab som viste et overskud  på 39.000 kr
Regnskabet blev godkendt.
Forslag til nye vedtægter blev gennemgået og rettet til og derefter godkendt


Kontingentet blev fastsat til følgende:

250 kr. for senior
150 kr. for junior
250 kr. for senior Mariagerløbere (ny pris)
150 kr. for junior Mariagerløbere
150 kr. for passive seniorer
100 kr. for passive juniorer

Aldergrænsen er født før 1998


Søren Skovrider, Erik B. Nielsen og Jens Chr. Dalgaard blev genvalgt til bestyrelsen

Niels J. Iversen blev genvalgt som formand
Lajla Præstgaard blev genvalgt som revisor


Under eventuelt blev følgende drøftet:


Bestyrelsen  bør tage kontakt til DOF  for at få konsulentbistand til at lave en plan for frmtiden for klubben.
Der bør indkaldes til et møde/klubeftersyn evt en lørdag i foråret hvor dette drøftes blandt alle medlemmer.


Der bør nedsættes et mentorudvalg, som tager sig af nye løbere.

Keld Østergaard luftede tanken om hvervning/begyndertræning i foråret 2018

Vagn Lidegaard luftede tanken om tegning af skolekort over Rosendalsskolen i Hørby Skoleby

Arne Pedersen præsenterede hovedtankerne bag forslaget om ny divisionsturnering. Dette medførte en livlig debat om selve divisionsturneringen.

Bjarne Hoffmann inviterede til samarbejde omkring Runway Nightrun i Aalborg Lufthavn.


Derefter var der kaffe og lagkage - masser af lagkage
 

Referent: Keld Østergaard