MARIAGER FJORD ORIENTERINGSKLUB

Bestyrelsesmøde januar 2018

Tirsdag d. 02. januar kl. 19.00

                

Afbud:

Brød: NJ

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

Dagsorden.

 

 

2.

Korte meddelelser og orientering fra Udvalg:

* Kort- og skov.           

* T-løb.            

* Begynder- og ungdom.

* Motionsløb.

* Kommende arrangementer

  Fra Funktioner:           

* Materiel.

* Klubtøj.

* Løbstilmelder.

* Webmaster.

* PR.

* Sponsor.

* Mariagerløberene.

* IT.

* Klubture.

* Kassereren.

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

 

 

 

 

 

Sparekassen Hobro Fonden har bevilget 40.000 kr. til Sport Ident

 

3

Generalforsamling 2018

 

23 jan.
Forslag til vedtægtsændringer er sendt til formanden.
Disse skal bearbejdes endnu mere.

4

Etablering af trail afdeling

 

 
Mariager Fjord OK-Trail bliver organisatorisk lagt ind under Mariagerløberne. Kontingentet foreslås til 250 kr. for alle – både Mariagerløbere og Trailløbere.

Trail-løbere og Mariagerløberne får samme tilskud til stævner og kørsel som O-løberne. 

5

sportident

 

Vi køber poststativer fra 31-120 så vi kan klare alle løb. Randers spørges hvilke numre de har.

6

Klubstander / telte

 

Erik udarbejder endnu et forslag til banner.

Vi opgiver at finde et grønt pop-up-telt.

7

terminsliste

NJ nat 1eller 2? (Blom)

Vi har løb nr. 1, 12-09. Vi holder det i Hou Skov.

8

Find vej dagen 5.maj

 

Intet nyt

9

nytårsløbet

 

Kører på skinner. Mad er bestilt. Henrik er dommer.

10

Eventuel

 

 

Gæster: Claus Bloch, Nicolai Zaar

Næste bestyrelsesmøde TIRSDAG d. 06 februar 2018. kl. 19.00.