MARIAGER FJORD ORIENTERINGSKLUB

Bestyrelsesmøde december 2018       

Tirsdag d. 04.december kl. 17.30

              

Afbud:

Brød:

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

Dagsorden.

 

Referat godkendt

2.

Korte meddelelser og orientering fra Udvalg:

·Kort- og skov.                     

·T-løb.          

·Begynder- og ungdom.

·Motionsløb.

·Kommende arrangementer

 Fra Funktioner:                     

·Materiel.

·Klubtøj.

·Løbstilmelder.

·Webmaster.

·PR.

·Sponsor.

·Mariagerløberene.

·IT.

·Klubture.  

·Kassereren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Generalforsamling 2019

 

22. januar

Lokale og forplejning er bestilt.

Keld, Jens, Henrik og Klaus er villige til genvalg.

Keld udsender indbydelse i starten af januar.

4

Træningsløb 2019

 

Jens har udarbejdet forslag.

De 4 gange med begyndertræning bliver også med alm. baner.

5

langtidskalender

 

Nordjysk Nat 2019 Alstrup Krat

Efterårstafet 2019 enten Hørby eller Randers Nord.

Nytårsløb  2020 Mariager By og Vesterskov.

  1. Division i Hesselholt i 2022

6

motionsløb

tidtagningsudstyr

Der er aftalt at Race Result stiller en mand til rådighed ved Kvindeløbet
Vi lejer deres udstyr ved alle tre løb i 2019

7

nytårsløbet

status

Der er styr på alt.

8

Eventuel

Spisning kl. 19.00

 Blev gennemført i god ro og orden

Gæster: Rene, Arne, Jørn, Jette, Martin.

Spisning kl.19.00

Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 08. januar 2019. kl. 19.00.