MARIAGER FJORD ORIENTERINGSKLUB

Bestyrelsesmøde november 2018

Tirsdag d. 06.november kl. 19.00

              

Afbud: Anni

Brød: NJ

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

Dagsorden.

 

Referatet godkendt

2.

Korte meddelelser og orientering fra Udvalg:

* Kort- og skov.            

* T-løb.             

* Begynder- og ungdom.

* Motionsløb.

* Kommende arrangementer

 Fra Funktioner:              

* Materiel.

* Klubtøj.

* Løbstilmelder.

* Webmaster.

* PR.

* Sponsor.

* Mariagerløberne.

* IT.

* Klubture.

* Kassereren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Låenhus forsøges udvides mod vest og Hanehøj forsøges mod mod syd.
Carl Henrik vil gerne prøve at tegne kort. (Hanehøj)

Arne og Blom er i gang med at revidere Thygeslund.

 

 

Forslag om ugentlig træningssamling i forårsmånederne.

Punktet drøftes næste møde.

 

 Vi opgraderer OCAD til sidste nye. Fremover er det abonnement.

 

 

Vi modtager et pænt beløb for vores assistance ved Runway Night Run.

 

 

 

 

3

Generalforsamling 2019

 

Tirsdag d. 22. januar
NJ bestiller lokale og forplejning

På valg er Keld, Henrik, Jens og Klaus.

4

efterårsstafetten

evaluering

Det var uproblematisk at KUM blev afviklet samtidigt.

Antallet af deltagere – 75 - kunne godt øges lidt, uden at det gjorde noget.

Vi fastholder efteråret. 2. november 2019

Skoven bestemmes på decembermødet.

5

Divi. Finale 2020

Stævneplads / parkering

4-10-2020 Hjermind.

Vi bruger området omkring Jægerhytten til stævneplads.
NJ tager kontakt til Skov og Naturstyrelsen.

6

motionsløb

tidtagningsudstyr

Race Result

Vi lejer i 2019. KØ tager kontakt til Ib Stokkeby. Vi vil gerne have ham på havnen til Kvindeløbet.

7

nytårsløbet

status

Banekontrol: Henrik Bach

Stævnekontrol: Henrik Bach

Stævneleder: Carl Henrik Pedersen

Der er ingen suppe i år.

Til gengæld er der fri kaffe, øl og vand.

8

Juleafslutning d. 4 dec. Kl. 19.00

Best. Møde kl. 17.30 – 19.00

Blom, Jette, Martin og René og Arne inviteres.
Iversen bestiller mad.

9

Forslag til NOU

 

Stævneleder, Banelægger og Stævnekontrol belønnes x antal point ved det natløb de arrangerer.
KØ kontakter NOU

10

Divi. turnering,

Oplæg til nye regler

Vi går ind for tre skovløb med tre divisioner.

KØ skriver til Claus

11

Terminslisteløb 2021+

forslag

Nytårsløb, Efterårsstafet og NOU-natløb og evt. NJ-stafet

12

Eventuel

 

Forslag om klubtur til Livø. Det undersøges hvordan indkvarteringen fungerer.
Evt. bo på Rønbjerg Feriecenter.

Gæster:

Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 04. december 2018. kl. 18.00.