MARIAGER FJORD ORIENTERINGSKLUB

Bestyrelsesmøde september/oktober 2018

Tirsdag d. 18.september kl. 19.00

              

Afbud:

Brød:

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

Dagsorden.

 

Referartet er godkendt

2.

Korte meddelelser og orientering fra Udvalg:

 • Kort- og skov. 
 • T-løb.               
 • Begynder- og ungdom.
 • Motionsløb.
 • Kommende arrangementer

   Fra Funktioner:              

  • Materiel.
  • Klubtøj.
  • Løbstilmelder.
  • Webmaster.
  • PR.
  • Sponsor.
  • Mariagerløberne
  • IT.
  • Klubture. 
  • Kassereren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næste løb er lørdag d. 6. Oktober.
Erik har styr på det.

 

 

 

 

 

12 personer deltager i Sverigesturen.

 

 

 

 

 

3

Tidtagning motionsløb

Orientering af Ib Stokkeby

Ib gav en orientering om systemet.
Lejepris for et løb er 2.500 kr. incl. 100 løbere. Derudover 15 kr. pr.løber til startnumre og 10 kr. til betalingsløsning.

Relevante sider vedrørende Raceresult

Raceresult.com

Run2u.dk

Emnet drøftes på næste møde.

4

Divi. Løb 2/9

evaluering

Positiv erfaring.
Ros fra deltagerne.
Positiv oplevelse med SportIdent.
Lækker stævneplads.

5

Hadsundløbet 6/9

evaluering

10,5 km skal ændres til min. 15 år.

3,3 km kun præmier op til 14 år.

En god aften for både os og løberne.

Vi mangler en hjælper-koordinator.

6

Hadsund skole fritidsfestival 31/8-1/9

evaluering

NJ og Blom modtog 6 skoleklasser af forskelligt niveau.

Evt. Folder ud på Hadsund Skole til næste forår.

7

efterårsstafetten

status

NJ har lavet banerne.

NJ ændrer kortet til 1:7.500

KØ er banekontrol

KØ starter

Erik, Henrik og Gert er pioner
KØ er målmand

8

talentudvikling

RSOK

Vi bakker op om projektet.

Deltager ikke i styregruppen p.t.

NJ kontakter Rold

9

NJ. Nat 12/9

evaluering

Godt stævne. Problem med tilbagekomsten for løberne.

Vi bør have målet markeret tydeligere.

Enkelte løb fordi målet.

10

nytårsløbet

Stævneleder?

Ingen mad. Klaus spørger relevant person om stævnelederposten.

12

Eventuel

 

Jens har ryddet op i klubbens IT-udstyr. Ukurant materiale rydder på lossepladsen.

Jens køber to grønne pop-up-telte. (Det er bare ikke til at finde et sted, de kan købes
 

Gæster: Ib Stokkeby, Lone, Jette,

Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 06. november 2018. kl. 19.00.