MARIAGER FJORD ORIENTERINGSKLUB

Bestyrelsesmøde august 2018

Tirsdag d. 07.august kl. 19.00

              

Afbud: Søren, Anni,

Brød: Jens Chr.

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

Dagsorden.

 

 Godkendt

2.

Korte meddelelser og orientering fra Udvalg:

 • Kort- og skov.           
   
  T-løb.               
  Begynder- og ungdom.
  Motionsløb.Kommende arrangementer

   Fra Funktioner:              

  • Materiel.
   Klubtøj
   Løbstilmelder.
   Webmaster.
   PR.
   Sponsor.
   Mariagerløberne.
   IT.
   Klubture.
   Kassereren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T-løb i Hørby  d. 5-9 flyttes til 22-08

  

Der er lejet to sommerhuse syd for Husby Klitplantage med plads til i alt 30 personer til Påskeløbet 2019

 

Jens sender oplysninger ud om Sverigesturen i denne uge. 28.30. sept.
Hotel er på plads

3

Divi. Løb 2/9

status

Maren Findsdal bruges til børnebaner.

Stævneplads opsættes lørdag formiddag.

Der kan køres ind til pladsen.

Funktionsledermøde tirsdag d. 28. august.

Iversen har overtaget banelæggerfunktionen.

4

Mariagerløbet

evaluering

Ros til stævnelederne.

Ruterne tegnes på et kort.
Enkelte problemer med tidtagningen, men det kunne genskabes.
Målet flyttes over foran Sparekassen.

Evt. undgås trappen ned til Sparekassen.

 

5

Hadsundløbet 6/9

 

Tilladelser er på plads.

Iversen passer pionertjansen for Erik.

Møde hos Sportigan tirsdag d. 14. August.

6

Hadsund skole fritidsfestival 30-31.08

 

Blom laver baner til alle 4. og 6. klasser.

NJ hjælper med afviklingen. 

7

Kortudvalg.

 

Der er kommet ny kortnorm med 5 rettelse. Den vigtigste er at en brønd ikke er cirkulær blå, men firkantet blå.

Hugningerne får grønne farver alt efter gennemløbeligheden.

Låenhus er revideret.

Hou revideres i august.

Thygeslund revideres i december.

8

tøjudvalg

 

Udsættes. Afbud fra funktionslederen

9

NJ. Nat 12/9

status, reflekser, afmærkning

Generator skal medbringes.

Evt. partytelt ved dårligt vejr til løberne.

10

VM. Cros, beklædning

 

Klubben bør ikke søge om midler til personligt brug hos Sparekassen Hobro.

11

Condes kursus

?

Det vil Keld gerne lave en gang til efteråret.

12

Eventuel

 

Divisionsfinale 2020

Klaus er stævneleder og har ideer om banelæggere. Han kontakter disse.
Vi går ud fra at DOF udpeger kontrollanter.
Grundfoss spørges om parkering.
Keld Ø og Helge accepterer BL

 

Sprintstafet 2020

Bad og omklædning på Søndre Skole

Stævneplads i Bies Have

Race Result deltager i bestyrelsesmødet d. 11. september