MARIAGER FJORD ORIENTERINGSKLUB

Bestyrelsesmøde maj 2018

Tirsdag d. 08.maj kl. 19.00

                

Afbud:,

Brød: NJ

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

Dagsorden.

 

 Godkendt

2.

Korte meddelelser og orientering fra Udvalg:

* Kort- og skov.           

* T-løb.            

* Begynder- og ungdom.

* Motionsløb.

* Kommende arrangementer

 Fra Funktioner:              

* Materiel.

* Klubtøj.

* Løbstilmelder.

* Webmaster.

* PR.

* Sponsor.

* Mariagerløberene.

* IT.

* Klubture.

* Kassereren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 nyt kort over Højris Mølle

 

 

 

 

 Erik supplerer op på krus, bakker mm.

 

 

3

Beauté Pacifique kvindeløb

evaluering

  En gennemgang af forløbet

  Gode ideer sendes til Erik eller Jens Chr.

  klap på skulderen til alle

4

Mariagerløbet

status

 På skinner - ny rute er på plads

 Mail til efterspørgsel af hjælper sendes ud

 Materialebehov aftales med Erik

5

NJ nat

Stævneleder, start, mål

 Stævneleder NJ, Start JB, Mål KØ

6

Find vej dagen

evaluering

 Fin og hyggelig dag - Mariager næste år - JB som tovholder

7

Sprint kort Hobro by

Ekstern tegner?

 Vi får en ekstern til at tegne Sprintkort over Hobro - JB tager fat i Nicolai for at lave aftale.

8

Eventuel

 

Jens Chr. har instillet klubben til idrætsprisen
Jens Christian font søger om tilskud til TRIM tidtagersystemet 
Divi 02-09: Funktionsledere på plads    
Mail til efterspørgsel af hjælper sendes ud

Gæster: Jette

Næste bestyrelsesmøde TIRSDAG d. 05. juni 2018. kl. 19.00.