MARIAGER FJORD ORIENTERINGSKLUB

Bestyrelsesmøde april 2018

Tirsdag d. 03.april kl. 19.00

             

Afbud:,

Brød: NJ

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

Dagsorden.

 

Referatet godkendt

2.

Korte meddelelser og orientering fra Udvalg:

* Kort- og skov.           

* T-løb.            

* Begynder- og ungdom.

* Motionsløb.

* Kommende arrangementer

 Fra Funktioner:              

* Materiel.

* Klubtøj.

* Løbstilmelder.

* Webmaster.

* PR.

* Sponsor.

* Mariagerløberene.

* IT.

* Klubture.

* Kassereren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vestjsk Orienteringsklub har overtaget vores Emit-udstyr for
5.000 kr.

 

 

 

 

 

 

3

Beaute`Pacifique kvindeløb

status

Tilladelse til løb over broen er på plads.
Startnumre er bestilt.

P.t er der 621 tilmeldte

Vi har tre startgrupper. De der vil gå, og de der vil bruge lang tid, starter sammen som sidste gruppe..

4

Mariagerløbet

status

Tilmeldingen åbner midt i april.
Jette sender skriv til Keld, der lægger det på hjemmesiden.

5

NJ nat 12/9?

Hou skov? Hesselholt?

Hou Skov. Forslag til stævneplads: Skydebanen i Assens.

Vi mangler en banelægger til løbet.

6

Find vej dagen

status

Materiellet er ankommet. Udspillet fra Blom er en begynderbane, en let bane, en mellemsvær bane og pointløb til de svære.

7

Klubeftersyn 24. marts

evaluering

Medlemsmødet flyttes til efteråret.

Skrivelse i goodi-bag til Kvindeløbet bliver elektronisk.

8

Eventuel

 

Skulle det ske, at klubben skulle få en landsholsudtaget, betaler klubben den fee , der måtte skulle betales til DOF

Gæster: Jette

Næste bestyrelsesmøde TIRSDAG d. 08. maj 2018. kl. 19.00.

 
Chiptidtagning på næste møde.