MARIAGER FJORD ORIENTERINGSKLUB

Bestyrelsesmøde marts 2018

Tirsdag d. 06.marts kl. 19.00

Afbud:, Jens Chr. Dalgaard

Brød: NJ

Dagsorden

Emne

 

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

Dagsorden.

Referatet blev godkendt

2.

Korte meddelelser og orientering fra Udvalg:

• •Kort- og skov.

• •T-løb.

• •Begynder- og ungdom.

• •Motionsløb.

• •Kommende arrangementer

 

Fra Funktioner:

• •Materiel.

• •Klubtøj.

• •Løbstilmelder.

• •Webmaster.

• •PR.

• •Sponsor.

• •Mariagerløberene.

• •IT.

• •Klubture.

• •Kassereren.

De sidste SI-materieler ankommet, så vi er klar til at tage udstyret i brug d. 17. marts

Sparekassen Hobro Fonden har betalt deres andel.

 

Første løb er lørdag d.17. marts. OK

 

Minimal tilmelding til klubturen til Påskeløbet.

  


 


3

Beaute`Pacifique kvindeløb

Kvindeløbet kører på skinner.
Sponsorer er på plads, og tilladelser er på plads.
P.t. flere tilmeldte end forrige år på samme tidspunkt.

4

Mariagerløbet


 

Jette & Anni redegjorde for deres forberedelser til løbet.
Det bliver med chip-tidtagning som den væsentligste ændring. (DGI)
Desuden indføres halvmaraton.
Ruten er tænkt som en forlængelse mod vest langs fjorden af den nuværende rute:
10 km kan måsk benytte samme tur.

 Vi overvejer eget udstyr til chip-tidtagning. Læs mere på run2u.dk og raceresult.com

5

Sportident ibrugtagning / Emit afvikling

Ibrugtagning af SI-udstyr ved T-løbet d. 17. marts
EMIT-klubber kontaktes for eventuel overtagelse af vores EMIT-udstyr 

6

Find vej dagen


 Materiellet er trykt hos DOF og bliver sendt til os.

 

7

Klubeftersyn 24 marts

NJ har bestilt lokale hos Verner.

Henrik Bach overvejer en eller anden aktivitet før løbet.

8

Eventuel

 MFS repræsentantskabsmøde giver igen i år et klækkeligt beløb til underafdelingerne

 

Eventuelt                            

               
NJ har haft kontakt til Randers OK om skovtilladelser i Hjermind 2020:
De sørger for de private tilladelser              

                                                                                                                               

Næste møde er 3. april