MARIAGER FJORD ORIENTERINGSKLUB

Bestyrelsesmøde februar 2018

Tirsdag d. 06.februar kl. 19.00

             

Afbud:

Brød: NJ

 

Dagsorden

Emne

S

1.

Godkendelse af referat og

Dagsorden.

 

Godkendt

2.

Korte meddelelser og orientering fra Udvalg:

* Kort- og skov.           

* T-løb.            

* Begynder- og ungdom.

* Motionsløb.

* Kommende arrangementer

 Fra Funktioner:              

* Materiel.

* Klubtøj.

* Løbstilmelder.

* Webmaster.

* PR.

* Sponsor.

* Mariagerløberene.

* IT.

* Klubture.

* Kassereren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der mangler stadig enkelte banelæggere, men de fleste løb er besat.

 

 

 

 

 

3

Generalforsamling 2018

konstituering

Erik fortsætter som næstformand

Keld er sekretær

Jens Chr. er formand for sponsorudv.

Arne er tøjudvalgsformand

Blom kort- og skovudvalg

Jens har træningsudvalg

Erik materiel

4

Vinterlang 2019?

Hobro Østerskov/Bramslev?

Iversen arbejder videre med planerne. Gerne løb i februar.Nicolai og Iversen er evt. banelæggere.

5

sportident

status

Alt er bestilt undtaget stativer. De bestilles hos anden leverandør.

6

Efterårsstafeten 2018

Rold Vælderskov

Skovtilladelse er på plads. Stævneplads på mark 1 km fra Tveden

7

nytårsløbet

evaluering

Det gik godt. Der var lidt for lidt mad.

Gymnasiet er et perfekt sted at have stævneplads.

Næste år det Hadsund. Klaus undersøger om vi kan nøjes med bådehuset. Klaus undersøger prisen på en pølsevogn.

8

Divi. Finale, 2020

Skovtilladelse, Hjermind

NJ søger skovtilladelse i første omgang hos Randers.

9

Eventuel

 

Kvindeløb:

Keld skal skrive mail til Antonino vedrørende link

Keld skal købe nye numre.

Klubeftersyn:

24. marts kl. 10-12

Keld laver indkaldelse og dagsorden.

NJ bestiller lokale og forplejning hos Verner.

Divisionsløb 2. september:

Klaus indkalder relevante personer til møde.

 

Næste bestyrelsesmøde TIRSDAG d. 06 marts 2018. kl. 19.00.