Referat generalforsamling tirsdag d. 24. januar 2017

Arne Pedersen blev valgt til dirigent, og han kunne konstatere at der var indkaldt efter forskrifterne


Formanden Niels J. Iversen indledte med formandens beretning, hvor han blandt andt kom ind på
at vi havde arrangeret DM-nat d. 2. april i Hou Skov. Det var et stævne vi fik meget ros for.
Udover dette kæmpearrangement havde vi afholdt Nytårsløb i Thygeslund, NJ-nat i Hou og Efterårsstafet i Munkholm-Himmelkol

Efteråsstafetten blev fulgt op af den sædvanlige fællesspisning i Spejderhuset.

Vi deltog i Find-Vej-i dagen med et arrangement i Mosely. Desværre resulterede det ikke i mange nye medlemmer, men vi prøver igen i år, denne gang i Hobro.

Formanden nævnte også at det har fungeret fint med samarbejdet med Randers OK omkring træningsløb.

De tre traditionelle motionsløb, Beauté Pacifiquee Kvindeløb, Mariagerløbet og Hadsundløbet blev afviklet til alles tilfredshed.

Mariagerløberne løber stadig hver tirsdag og torsdag hele året rundt.

Med hiv og sving lykkedes det klubben at forblive i 2. division, men der måtte fintælling til i den sidste afdeling.

Vagn Lidegaard blev nævnt for DM-guld ved DM-nat samt nordjysk mesterskab i både nat og dag

Rigmor Schou blev nordjysk mester dag

og Munthe, Wolsing og Rebsdorf nåede samme hæder i H50/damer ved NJ_stafet.

Kaninløbet blev vundet af NJ. Iversen og Vagn Lidegaard.

Bestyrelsen har jholdt møde hver måned og der har været deltagelse i diverse møder i Nordkredsen og NOU.

Desværre er vi stadig under 100 aktive medlemmer og er derfor betegnet som en mindre klub.

2017 byder på arrangørrollen ved det store Påskeløb samt de sædvanlig tre mindre terminslisteløb, Nytår, nat
og Efterårsstafet.

Desuden er der planlagt en klubtur til Borås i Sverige i slutningen af august.

Formanden sluttede med at rette en tak til ale de, der har bidraget med stort og småt i løbet af året.


Derudover aflagde Jørn Blom beretning for Skov- og kortudvalget. Jens Christensen for træningsudvalget, Erik Nielsen
for materieludvalget og 
Leo Poulsen for Mariagerløberne.

Blom kunne berette at flere skove var blevet revideret i løbet af året.
Jens kune fortælle at udover samarbejdet med Randers så har vi også inledst samarbejde med Rold Skov OK.
Deltagelse i begge disse klubbers træningsløb er gratis.
Erik kunne præsenter planerne om udsmykning af vores container samt indkøb af to nye oppustelige målportaler.
Leo kunne fortælle om stor aktivitet blandt Mariagerløberne både på de faste løbeaftener men også ved stævner
rundt omkring.


Kassereren Keld Østergaard fremlagde årets regnskab som viste et overskud  på 25.000 kr.Der var ikke indkommet nogle forslag til generalforsamlingen


Kontingentet blev fastsat til uændret pris:

250 kr. for senior
150 kr. for junior
200 kr. for senior Mariagerløbere
150 kr. for junior Mariagerløbere
150 kr. for passive seniorer
100 kr. for passive juniorer

Aldergrænsen er født før 1997


Henrik Bach, Jens Christensen og Klaus Wolsing blev genvalgt til bestyrelsen
Keld Østergaard blev genvalgt som kasserer
Lajla Præstgaard blev genvalgt som revisor


Under eventuelt var der flere der smed tøjet for at afprøve den nye klubtrøje, som dog var i neutrale farver.
Forslag til ny klubtrøje blev præsenteret.
Inden generalforsamlingen 2018 skal der rettes i vedtægterne der omhandler valg til udvalg
 

Referent: Keld Østergaard