MARIAGER FJORD ORIENTERINGSKLUB

Bestyrelsesmøde november 2017

Torsdag d. 07.november kl. 19.00

             

Afbud:

Brød: NJ

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

Dagsorden.

 

 Referatet blev godkendt

2.

Korte meddelelser og orientering fra Udvalg:

* Kort- og skov.           

* T-løb.            

* Begynder- og ungdom.

* Motionsløb.

* Kommende arrangementer

 Fra Funktioner:              

* Materiel.

* Klubtøj.

* Løbstilmelder.

* Webmaster.

* PR.

* Sponsor.

* Mariagerløberene.

* IT.

* Klubture.

* Kassereren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nytårsløb kører på skinner.
Gymnasiet er bestilt og banerne er næsten på plads.
Klaus efterlyser et par madfolk.

Henrik sætter nyt hjul på eventvognen og køber omformer til strømmen.

3

Generalforsamling 2018

 

Tirsdag d. 23. januar kl. 19.00

4

Juleafslutning 05 dec.

 

Iversen bestiller lokale og traktement.
Møde fra 18-19. Iversen bestiller mad.

5

sprintstafet 2020

 

Nicolai og Claus Bloch er banelæggere.

Erik og NJ er stævneledere.
De tager på DOF-akademi i januar

6

sportident

 

 Vi står fast ved vores beslutning om at skifte til SI.

7

Klubstander / telte

 

Vi vil stadig gerne købe tre sammenklappelige telte, hvis vi kan finde nogen der vil sælge dem.

Erik arbejder videre med udkast til banner

8

Efterårsstafeten

evaluering

 Fin stævneplads. God skov. Desværre for få deltagere på grund af ferie.

9

terminsliste

NJ nat 1eller 2? (als odde) (Blom)
Nat 2 finder også sted i september. Vi vil forsøge at få det første løb.

10

MFS orientering

 

 

MORK har fået forskud på deres tilskud fra MFS samt et lån.

 


11

Find vej dagen 5.maj

 

 

NJ er tovholder og Blom banelægger. Stedet bliver Linddale.

 

 

12

Eventuel

Hvem vandt pinsestafetten 2017

 Pinsestafetten 2017 blev vundet af Søren Skovrider, Rigmor Schou og Hanne Veggerby.
Banelægningen ved Rfterårsstafetten 2018 blev solgt til Iversen.

 10-15 medlemmer deltager i DM-trail i Vejle.

Gæster:

Næste bestyrelsesmøde TIRSDAG d.05 december 2017. kl. 18.00.