MARIAGER FJORD ORIENTERINGSKLUB

Bestyrelsesmøde december 2017

Torsdag d. 05.december kl. 18.00

     

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

Dagsorden.

 

Referatet godkendt

2.

Korte meddelelser og orientering fra Udvalg:

* Kort- og skov.           

* T-løb.            

* Begynder- og ungdom.

* Motionsløb.

* Kommende arrangementer

 Fra Funktioner:              

* Materiel.

* Klubtøj.

* Løbstilmelder.

* Webmaster.

* PR.

* Sponsor.

* Mariagerløberene.

* IT.

* Klubture.

* Kassereren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Generalforsamling 2018

 

23 jan. Kl. 19. lagkager og lagkager er bestilt.
Keld udsender indkaldelse.

Der laves forslag til vedtægtsændring vedrørende, hvem der tegner klubben.
Forslaget går på, at dt er formanden og kassereren

Alle er villige til genvalg.

4

Træningsløb 2018

 

 
Planen er godkendt

5

sportident

 

Vi forventer stadig at køb sportident
Vi sætter penge til side fra årets regnskab.

6

Klubstander / telte

 

 Jens SC ser om han finde en forhandler af det grønne telt.
Erik arbejder videre med banner.

7

Hesselholt

 

 Møde i næste uge med Rold Skov OK om brugen af Hesselholt i 2018 og fremover

8

terminsliste

NJ nat 1eller 2? (als odde) (Blom)

Vi laver natløb i Hou. Vi forsøger at få nat 1 i stedet for nat 2.
Efterårsstafetten 27.10

9

Find vej dagen 5.maj

 

 Blom er banelægger i Linddale og Iversen skaffer materialer.

10

nytårsløbet

 

Banerne er klar.
Wolsing har snakket med Brugsen
Gymnasiet er på plads.

I 2019 bliver det d. 5. januar i Hadsund.

11

Midgårdsormen?

 

Vi takker nej til at være medarrangør af Midgaardsormen.

12

Jysk 3d fonden

 

Pengene fra højrentekontp placeres indtil videre på en ganske almindelig bankbog.

13

Eventuel

 

 OK Djurs tilbyder os at deltage i minikursus for banelæggere. Vi takker ja.

Trail inviteres med til næste bestyrelsesmøde.

 

Gæster: Arne Petersen, J. Blom

Næste bestyrelsesmøde TIRSDAG d. 02 januar 2018. kl. 19.00.