MARIAGER FJORD ORIENTERINGSKLUB

Bestyrelsesmøde september/oktober 2017       

Torsdag d. 28.september kl. 19.00

           

Afbud: Søren, Henrik, Anni

Brød:  NJ

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

Dagsorden.

 

 OK

2.

Korte meddelelser og orientering fra Udvalg:

·Kort- og skov.                   

·T-løb.           

·Begynder- og ungdom.

·Motionsløb.

·Kommende arrangementer

 Fra Funktioner:                  

·Materiel.

·Klubtøj.

·Løbstilmelder.

·Webmaster.

·PR.

·Sponsor.

·Mariagerløberne.

·IT.

·Klubture.  

·Kassereren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sidste løb d 14. oktober. Banelæggerne er i gang på nyrevideret kort.

 

 

 

 

 

 

3

Hadsundløbet

evaluering

Blev afviklet uden problemer.

Betydeligt flere løbere end sidste år.

Jens Chr. lavede en rundspørge blandt 10 km-løberne, om de hellere ville løbe 2 x 5 km. Det ville de ikke.

Der kan spares på bemandingen blandt vejviserne.

4

DM trail 2018/19?

Forespørgsel fra Nicolai

OK herfra så længe trail-løberne selv er tovholdere på projektet.

5

Stævneleder sprintstafet 2020?

 

Relevant person spørges om vedkommende vil indgå i et stævnelederteam.

Deadline senest 1. Februar.

6

Løbetilskud Mariagerløberne

 

Fra 2018 ændres tilskudsordningen til deltagelse i løb. Flere løb vil give tilskud.

KØ orienterer Mariagerløberne.

7

sportident

 

Enighed om at vi skifter til SportIdent.

Jens og Keld tager en snak med Anker Møller fra Silkeborg.

JCD søger diverse fonde.

8

NJ nat

evaluering

Dette løb blev også afviklet, men ikke uden problemer. Tre af posterne døde helt eller delvist undervejs, men resten fungerede godt.

9

Klubstander / telte

 

Erik kigger på layout til klubstander.

Der indkøbes 2-3 selvopslåelige telte som udstationeres hos meget aktive løbere.

10

Efterårsstafetten

Ole J.- Ole P. – Betty (Lennart)

Banelæggeren er I fuld gang med banelægningen og Blom har revideret Hesselholt. Lennart er BK.

Der mangler en arrangør af spisningen.

Bente Ø har tilbudt sig.

11

Find vej, Faste poster

 

NJ har været på arbejde i Hobro Østerskov og gravet et par væltede poster ned.

12

Eventuel

 

 

Gæster:

Næste bestyrelsesmøde TIRSDAG d. 07 november 2017. kl. 19.00.