MARIAGER FJORD ORIENTERINGSKLUB

Bestyrelsesmøde august 2017

Tirsdag d. 08.august kl. 19.00

             

Afbud: Klaus

Brød: NJ

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

Dagsorden.

 

 Referatet blev godkendt

2.

Korte meddelelser og orientering fra Udvalg:

* Kort- og skov.           

* T-løb.            

* Begynder- og ungdom.

* Motionsløb.

* Kommende arrangementer

 Fra Funktioner:              

* Materiel.

* Klubtøj.

* Løbstilmelder.

* Webmaster.

* PR.

* Sponsor.

* Mariagerløberene.

* IT.

* Klubture.

* Kassereren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Hadsundløbet

 

De trafikmæssige problemer omkring løbet er løst.

Keld sender indbydelse til deltagerne fra sidste år.

Jens Chr. bestiller bord ved Baghuset.

Der skal bruges flere hjælpere til vejvisning. Enkelte poster kan dog bemandes af færre personer

4

Mariagerløbet

evaluering

Det var et udmærket arrangement med et tilfredsstillende deltagerantal.

Anni, Rene, Jette og Martin overtager stævneledelsen fra 2018.

5

Stævneledere 2020

 

Punktet udsættes til næste møde. Blom spørges, om han vil tage det ene.

DM-sprint-stafet i Hobro og divisionsfinale i Hjermind.

6

Klubmesterskab 2017

 

15.10 Silkeborg i divisionsløbsklasser

7

NJ nat

 

Vi har fået afslag på Låenhus trods det, at vi havde fået tilladelsen i foråret.

Alternativt kan vi bruge Hobro Østerskov eller Hørby. BL Nicolai kontaktes.

8

Divi. Løb 2018

Formøde 5. sep. Alstrup krat

Klaus indkalder til møde med relevante personer.

9

Eventuelt

 

 

Gæster:

Næste bestyrelsesmøde TIRSDAG d. 12 september 2017. kl. 19.00.