MARIAGER FJORD ORIENTERINGSKLUB

Bestyrelsesmøde april 2017       

Tirsdag d. 09.maj kl. 19.00

              

Afbud:

Brød:  NJ

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

Dagsorden.

 

 

2.

Korte meddelelser og orientering fra Udvalg:

·Kort- og skov.                    

·T-løb.          

·Begynder- og ungdom.

·Motionsløb.

·Kommende arrangementer

 Fra Funktioner:                  

·Materiel.

·Klubtøj.

·Løbstilmelder.

·Webmaster.

·PR.

·Sponsor.

·Mariagerløberne.

·IT.

·Klubture.  

·Kassereren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Næste træningsløb 17. Maj er planlagt.

 

MTR4 er blevet repareret med nyt batteri

 

Vi har modtaget 34.992 kr. fra Sparekassen Hobro-fonden til målportaler.

 

Mariagerløberne kan disponere op til 450 kr. , som de kan bruge på op til 3 løb,

Anni Andersen er udpeget  til bestyrelsen for Mariagerløberne.

 

3

kvindeløb

evaluering

Forslag om at vi skal undersøge muligheden for at anvende chip i stedet for stregkode.

Erik mener vi bør starte kl. 11.

Vi kan evt. have rød gruppe  på samme side af vandet som sort gruppe ved start.

4

Påskeløb 2017

evaluering

Samarbejdet med Nordvest var perfekt.

Løberne roser arrangementet og terrænerne.

Dejligt at vi havde et hus, hvor der var nogen, der lavede mad.

Stævnepladsen på dag 2 og 3 var god og spændende og anderledes.

Vi afventer regnskabet.

Eventuel klubtur til Thy til næste forår, hvor vi kan prøve kortene.

5

Find vej dagen

evaluering

Ca. 30 gæster var til stede. Vi havde ikke gjort alverden ud af PR før løbet.

De fik alle tilbudt gratis medlemsskab resten af året. Nogle har taget mod tilbuddet.

Blom er tovholder i 2018.

6

Mariagerløbet

 

8. juni

Keld kontakter Sparekassen for startnumre.

Keld sætter det på nettet. 

Keld sender mail til sidste års deltager.

Per skaffer personale.  Keld sender forespørgsel til alle medlemmerne.

NJ vil gerne have hjælper til afmærkning.

7

RSOK jubilæum

 

Vi undersøger om invitationen er personlig.

Gaven er hemmelig

8

klubtøj

 

Har man fået en forkert størrelse kan den byttes.

9

Samarbejdsaftale?? Med kommunen

 

Iversen underskriver kontrakten så cindersbanen bliver renoveret.

10

Eventuel

 

Pinsestafetten

Der laves blandede hold fra alle klubber. Rold, St. Binderup og Randers. Keld sender indbydelse ud.

Gæster: Per A. Andersen, Anni, Lone. Jørn.

Næste bestyrelsesmøde TIRSDAG d. 13. juni 2017. kl. 19.00.