MARIAGER FJORD ORIENTERINGSKLUB

Bestyrelsesmøde april 2017       

Tirsdag d. 04.april kl. 19.00

              

Afbud:

Brød:  NJ

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

Dagsorden.

 

 

2.

Korte meddelelser og orientering fra Udvalg:

·Kort- og skov.                    

·T-løb.          

·Begynder- og ungdom.

·Motionsløb.

·Kommende arrangementer

 Fra Funktioner:                  

·Materiel.

·Klubtøj.

·Løbstilmelder.

·Webmaster.

·PR.

·Sponsor.

·Mariagerløberene.

·IT.

·Klubture.  

·Kassereren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carl har meldt sig som banelægger til løbet i Hanehøj.

Vi mangler stadig banelægger til Pinsestafetten.

 

NJ har søgt om Ambupladsen til DM-sprint 2020. Har ikke fået svar endnu.

 

 

 

Jens har købt en stræktidsprinter, så vi nu har to..

 

NJ har lavet batteri til et af de store ure. (Bilbatteri). Skulle kunne holde i 100 timer

 

3

Påskeløb 2017

 

1729 tilmeldte.

Kortene er trykt.

Medhjælperne er på plads.

Det skal nok gå.

4

Container beklædning

 

Den blev beset.

Udover sidebeklædningen, blev  der lagt tagpap på taget.

Det ser godt ud.

5

målportaler

 

Målportalerne er nu ankommet. Der er indkøbt  kloakrør til opbevaring af bannere.

 

6

klubtøj

 

Skulle blive leveret 7. april.

7

Divi. Løb 2019?

 

Da endnu en arrangør har meldt sig på banen, har vi besluttet at trække os. Vi har 1. div i 2018. 

8

Find vej dagen

 

29. april. Vores materialer er blevet væk. DOF laver et nyt sæt til os.

Blom laver baner og Nicolai hjælper med postarbejdet.

Vi kan tilbyde en stribe af træningsløb inden sommerferien.

9

kvindeløb

 

Der er problemer med de offentlige myndigheder med hensyn til tilladelser.

Der er god gang i tilmeldingerne – flere end de foregående år på dette tidspunkt.

10

Mariagerløbet

 

Per inviteres til næste bestyrelsesmøde.

11

Eventuel

 

Intet

Gæster:

Næste bestyrelsesmøde TIRSDAG d. 09. maj 2017. kl. 19.00.