MARIAGER FJORD ORIENTERINGSKLUB

Bestyrelsesmøde marts 2017       

Tirsdag d. 07.marts kl. 19.00

              

Afbud:

Brød:  NJ

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

Dagsorden.

 

Referatet godkendt

2.

Korte meddelelser og orientering fra Udvalg:

·Kort- og skov.             

·T-løb.       

·Begynder- og ungdom.

·Motionsløb.

·Kommende arrangementer

 Fra Funktioner:            

·Materiel.

·Klubtøj.

·Løbstilmelder.

·Webmaster.

·PR.

·Sponsor.

·Mariagerløberne.

·IT.

·Klubture.  

·Kassereren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alstrup Krat er på plads til divisionsløbet i 2018.

 

 

 

 

 

Kontrakten med Sparekassen Kronjylland som hovedsponsor er underskrevet. Den gælder i 2017-18.

 

 

3

Påskeløb 2017

 

Blom har sendt skrivelse ud til alle hjælpere om overnatning mm.

4

Container beklædning

 

Beklædningen er bestilt. Kommer I løbet af 8 dage. Erik er tovholder på monteringen.

5

målportaler

 

Erik bestiller bannerne til målportalerne. Når de er klar, får vi portalerne.

6

klubtøj

 

Der er bestilt 100 trøjer. De 50 er afsat. Der er også bestilt bukser både korte og lange

7

MFS repræsentantskabsmøde

DGI medlemskab?

Der bliver udbetalt en sum til hver forening her i 2017.
Vi er ikke medlem af DGI

 

8

Find vej dagen

 

Den kører på skinner. Jørn Blom er tovholder. Facebook-siden er ved at blive oprettet.

9

kvindeløb

 

4. maj. De første 100 tilmeldinger er i hus. Det kører på skinner.

10

Eventuel

 

Der efterlyses repræsentant fra Mariagerløberne til bestyrelsen.

Gæster:

Næste bestyrelsesmøde TIRSDAG d. 04 april 2017. kl. 19.00.