MARIAGER FJORD ORIENTERINGSKLUB

Bestyrelsesmøde februar 2017       

Tirsdag d. 07. februar kl. 19.00

              

Afbud:

Brød:  NJ

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

Dagsorden.

 

Godkendt

2.

Korte meddelelser og orientering fra Udvalg:

·Kort- og skov.                    

·T-løb.          

·Begynder- og ungdom.

·Motionsløb.

·Kommende arrangementer

 Fra Funktioner:                  

·Materiel.

·Klubtøj.

·Løbstilmelder.

·Webmaster.

·PR.

·Sponsor.

·Mariagerløberne.

·IT.

·Klubture.  

·Kassereren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har modtaget listen fra Randers/Djurs. Den bliver lagt på nettet sammen med vore egne.

 

 

 

 

 

 

 

 

Degnetoften er bestilt til Påskeløbet 2018

3

Konstituering

 

Erik fortsætter som næstformand og Keld som sekretær.

4

Nytårsløbet

evaluering

Der var roser fra løberne. Vi kan roligt have forskudt målgang.

Biksemad var nemmere at håndtere end suppe.

I 2018 afholdes løbet 6. januar i Hobro Østerskov.

5

Påskeløb 2017

 

Erik laver ny tegning af stævnepladsen dag 2 og 3.

6

Container beklædning

 

Materialet er klar til trykning. Skulle gerne være klar til Påskeløbet

7

målportaler

 

Målportalerne ankommer i denne måned.

8

klubtøj

 

Der var enighed om designet på trøjen.  Der laves rundspørge blandt medlemmer om hvilke størrelser og faconer der ønskes.

9

postenheder

 

Iversen har skilt en defekt enhed af. Det er ikke ligetil at skifte batterier.

Det anbefales banelæggerne til  træningsløbene at bruge stativerne med de højeste numre.

Jens og Keld indkalder til seminar om SI.

10

Eventuel

 

Hjemmesiden bør moderniseres

 

Gæster:

Næste bestyrelsesmøde TIRSDAG d. 07. marts 2017. kl. 19.00.