MARIAGER FJORD ORIENTERINGSKLUB

Bestyrelsesmøde januar 2017       

Tirsdag d. 03.januar kl. 19.00

          

Afbud: Leo

Brød:  NJ

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

Dagsorden.

 

OK

2.

Korte meddelelser og orientering fra Udvalg:

·Kort- og skov.             

·T-løb.       

·Begynder- og ungdom.

·Motionsløb.

·Kommende arrangementer

 Fra Funktioner:            

·Materiel.

·Klubtøj.

·Løbstilmelder.

·Webmaster.

·PR.

·Sponsor.

·Mariagerløberene.

·IT.

·Klubture.  

·Kassereren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keld kontakter noname og får tegnet nyt design og får tilsendt vareprøver.

 

Sparekassen har accepteret de ændrede betingelser i sponsoraftalen. Det drejer sig om målportalerne og Sparekassens logos placering.

Vi accepterer større garantkapital og mindre sponsorstøtte.

 

De kinesiske problemer på hjemmesiden er løst.

 

Der er p.t. 3 emit-stativer der er døde.

3

træningsløb 2017

 

Jens har lavet en plan som offentliggøres snarest.

4

nytårsløbet

 

Der er styr på det. Der er hjælpere til om morgenen og til serveringen.

5

Find vej dagen

 

Keld skal lave facebookside til arrangementet senest 8. Januar.

6

Påskeløb 2017

 

Tilmeldingerne er begyndt at strømme ind.

Banelæggerne er gået i gang.

Der er hjælpere nok.

7

generalforsamling

 

Indbydelse sendes ud til alle medlemmer via mail.

Der er truffet aftale med Verner i caferiet.

På valg er Keld, Henrik, Jens og Klaus. Alle er villig til genvalg.

Beretninger kan sende til Keld der videresender til al folket.

8

Container beklædning

 

Det blev vedtaget sidste gang

9

Målportaler

 

Erik tæller op hvor mange bannere af hver slags (O-skærme, klublogo, Sparekassen, Jutlander, Beauté Pacifique.....)

Portalerne er på vej fra Kina.....

10

Eventuel

 

NOU-møde mandag d. 9. juni. Keld og Jens deltager.

8. febr. Night trail i Bramslev Bakker ved Claus Bloch.

Første møde om Kvindeløbet 2. Februar.

Gæster:

Næste bestyrelsesmøde TIRSDAG d. 07 februar 2017. kl. 19.00.