Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

Dagsorden.

 

Referat godkendt

2.

Korte meddelelser og orientering fra Udvalg:

·Kort- og skov.                    

·T-løb.          

·Begynder- og ungdom.

·Motionsløb.

·Kommende arrangementer

 Fra Funktioner:                  

·Materiel.

·Klubtøj.

·Løbstilmelder.

·Webmaster.

·PR.

·Sponsor.

·Mariagerløberne.

·IT.

·Klubture.  

·Kassereren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hou skov har fået kvalitetsmærke

 

T-løb kører på skinner

 

Motionsløb – ingen kommentar

 

Erik rykker for postenhed ved Lars O

 

Jens Chr arbejder på en ny sponsor til erstatning for New Line

 

 

 

 

 

 

3

kvindeløb

 

Havnebyggeriet gør at mål flyttes til store græsplæne, sammen med parkering.

Starten flyttes til ???, afgøres 14 dage før løbet.

Klaus får tilladelse fra Thygeslund.

Reklamemateriale blev uddelt

4

Sprint stafet 2020

 

Jørn B er foreslået som korttegner.

5

Lagerbygning?

 

Erik har lavet tegninger – processen kører efter planen, der arbejdes på at finde sponsor

6

Faste poster

 

Henrik har tjekket poster i Mosely og noteret kontrol bogstaver.

Keld kontroller opsætningen på DOF.

7

DM nat 2016

Status, instruktion, funktioner, bemanding

Der søges efter stævneplads til følgeløbet, NJ arbejder på sagen.

Der laves sandwich som aftensmad til klubbens medarbejdere.

Der mangler stadig 10 mand til diverse opgaver. Der laves en liste på manglende bemanding, sendes ud med ugebrev og lægges i klublokalet

Beregningen er testet på 2 separate opsætninger og fundet OK.

Erik savner trailere

8

Find vej dagen

 

NJ har bestilt reklamemateriale

9

Eventuelt

 

 

 

Gæster:

Næste bestyrelsesmøde TIRSDAG d.5 april 2016. kl. 19.00.