MARIAGER FJORD ORIENTERINGSKLUB

Bestyrelsesmøde december 2016       

Tirsdag d. 06. december kl. 18.00

              

Afbud:

Brød:  NJ

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

Dagsorden.

 

Referatet godkendt

2.

Korte meddelelser og orientering fra Udvalg:

·Kort- og skov.                    

·T-løb.          

·Begynder- og ungdom.

·Motionsløb.

·Kommende arrangementer

 Fra Funktioner:                  

·Materiel.

·Klubtøj.

·Løbstilmelder.

·Webmaster.

·PR.

·Sponsor.

·Mariagerløberene.

·IT.

·Klubture.  

·Kassereren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punktet blev udsat til næste møde

 

 

 

 

 

 

 

 

3

træningsløb 2017

 

Der er udarbejdet en liste over 9 træningsløb.

Samarbejde med Randers og Rold Skov, hvor vi deltager gratis i deres løb.

4

Vinternatløb

 

Det første finder sted torsdag d. 8. december, Det andet tirsdag 20. december.

5

nytårsløbet

 

Maden er på plads. Banerne er lavet. Skolen er bestilt.

6

Find vej dagen

 

Find vej i Hobro Østerskov

Iversen bestiller materialer. KØ opretter speciel Facebook-gruppe til formålet.

Blom er banelægger.

7

Påskeløb 2017

 

Skrider planmæssigt frem.

8

Generalforsamling

 

24. januar i Mariagerhallen

9

Container beklædning

 

Erik har fået nyt tilbud fra andet firma. Det var dobbelt så dyrt.

Projektet sættes i værk nu.

10

målportaler

 

Bliver leveret i sort.

JCD kontakter Sparekassen Kronjylland med hensyn til antallet af reklamebannere med deres logo.

11

Eventuel

 

  • Jens C. Opfordrede til at arbejde videre med KØs forslag til divisionsturnering.
  • Jens C. Kom med forslag til Sverigestur. Enten sidste weekend i august eller første weekend i september.
  • KØ arbejder videre med klubdragter

 

Gæster: Per-Arne-Jørn-Lone-Jette

Næste bestyrelsesmøde TIRSDAG d.03 januar 2017. kl. 19.00.