MARIAGER FJORD ORIENTERINGSKLUB

Bestyrelsesmøde november 2016       

Tirsdag d. 01.novemberber kl. 19.00

              

Afbud:

Brød:  NJ

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

Dagsorden.

 

Referatet er ikke kommet på nettet

2.

Korte meddelelser og orientering fra Udvalg:

·Kort- og skov.             

·T-løb.       

·Begynder- og ungdom.

·Motionsløb.

·Kommende arrangementer

 Fra Funktioner:            

·Materiel.

·Klubtøj.

·Løbstilmelder.

·Webmaster.

·PR.

·Sponsor.

·Mariagerløberne.

·IT.

·Klubture.  

·Kassereren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erik og Kirsten påtænker at starte noget op i Hobro for børn til foråret.

Keld påtænker at starte noget for voksne.

 

Keld har taget kontakt til Trimtex. Punkt på næste møde

 

Post 32 er død. Vi afventer udskiftning af denne enhed.

 

Jens har Sverigestur i støbeskeen.

 

3

træningsløb 2017

 

Jens C, Iversen og Blom deltager i møde med Rold Skov OK om Hesselholt og træningsløb

4

Vinter natløb

 

8. og 20. december. Kl. 17.30 Banelæggere Keld og Søren S. Simpelt koncept. Klaus laver manual. Leo reserverer klublokale til d. 20. december.

5

Nytårsløbet

 

Klaus har forespørgsel hos Brugsen vedrørende suppe.

6

Klubtrøjer Mariagerløberne

 

Tilskud på 300 kr. pr. medlem i 2017

7

Efterårsstafetten/klubfest

evaluering

Erik udarbejder manual til afvikling af stævnet. Der skal bruges flere personaler.

Flot spisearrangement.

Gert og Ran står for det i 2017

8

Påskeløb 2017

 

Indbydelsen kommer ud senest 1. december.

9

juleafslutning

Gæster mv.

Iversen bestiller mad hos Verner. Der inviteres enkelte gæster.

10

Containerbeklædning

 

Erik har udarbejdet forslag, som han opfordres til at gå videre med.

11

Målportaler

 

Fonden for Sparekassen Hobro har bevilget os pengene til betaling af portalerne.

Dette skal afklares med Sparekassen Kronjylland.

Jens Chr. aftaler møde med Kronjylland. Keld deltager

12

Eventuel

 

 

Gæster:

Næste bestyrelsesmøde TIRSDAG d. 06. december 2016. kl. 18.00.

(juleafslutning)