MARIAGER FJORD ORIENTERINGSKLUB

Bestyrelsesmøde oktober 2016       

Tirsdag d. 04. oktober kl. 19.00

          

 

Afbud:

Brød:  NJ

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

Dagsorden.

 

Referatet er godkendt

2.

Korte meddelelser og orientering fra Udvalg:

·Kort- og skov.             

·T-løb.       

·Begynder- og ungdom.

·Motionsløb.

·Kommende arrangementer

 Fra Funktioner:            

·Materiel.

·Klubtøj.

·Løbstilmelder.

·Webmaster.

·PR.

·Sponsor.

·Mariagerløberene.

·IT.

·Klubture.  

·Kassereren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt selvudfoldende telt er indkøbt og afprøvet.

Der mangler rød/hvid snitsling

Der er indkøbt nødhjælpskasse til beregnervognen.

 

Punktet tages op på næste møde.

Evt. Trimtex, hvor man selv kan designe sit tøj

 

Mariagerløberne har deltaget i Marselisborgløbet

 

3

træningsløb 2017

 

Jens laver udkast til plan senest december

4

NJ nat

evaluering

Det gik udmærket. God skov. Svære baner som har fået ros.

Stævnekontrol skal huskes at inddrages.

5

Nytårsløbet

 

14. januar. Skovtilladelse er på plads.

Løbet oprettes på Condes. KØ banelægger. JC stævne- og banekontrol. Stævneleder Klaus Wolsing.

6

Nøglebrikker til hallen

 

Der udarbejdedes liste til MFS over hvem, der skal have nøgle til hallen.

7

Efterårsstafetten/klubfest

status

Erik, Henrik og Gert sætter stævneplads op.

8

Påskeløb 2017

 

Der orienteredes om mødet afviklet i sidste uge. Der er styr på tingene

9

Åbne løb 2018/2019

 

Linddale foreslås til NJ-nat 2017.

Wolsing er stævneleder ved 1. division i Alstrup i 2018.

10

Container beklædning

 

Erik har udarbejdet forslag til udsmykning. Ca. Pris 18.000 kr.

11

Målportaler

 

Erik har fået tilbud fra to firmaer. Portalerne i sig selv koster 30.000 kr.

Vi køber.

12

Eventuel

 

Vinternattræning tages op som punkt på næste møde.

 

Gæster:

Næste bestyrelsesmøde TIRSDAG d. 01 november 2016. kl. 19.00.