MARIAGER FJORD ORIENTERINGSKLUB

MARIAGER FJORD ORIENTERINGSKLUB

Bestyrelsesmøde August 2016       

Tirsdag d. 09. august kl. 19.00

          

 

Afbud: Keld

Brød:  NJ

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

Dagsorden.

 

Referat godkendt uden bemærkning

2.

Korte meddelelser og orientering fra Udvalg:

·Kort- og skov.             

·T-løb.       

·Begynder- og ungdom.

·Motionsløb.

·Kommende arrangementer

 Fra Funktioner:            

·Materiel.

·Klubtøj.

·Løbstilmelder.

·Webmaster.

·PR.

·Sponsor.

·Mariagerløberene.

·IT.

·Klubture.  

·Kassereren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort og skov: Alstrup krat er revideret 50 % af JB.

Munkholm - Himmelkol er revideret og klar.

Undersøger om Hem skov kan åbnes til træningsløb

T-løb: Alt Ok - Hanehøj lægger skov til næste løb.

Materiel: Målportaler - Jens Christian har fået tilbud. Erik tage kontakt og får oplæg til en aftale.

Undersøg om ekstra batteri MTR4 aflæser og stræktidsprinter

PR: Jens Christian sender løbende indlæg til avisen

Mariagerløberne: Laver fællestur til løbet ”Fjorden rundt”

Klubture: Sverigesturen er under planlægning, indbydelse sendes ud næste weekend

 

3

kvindeløb

evaluering

Endeligt referat sendes til MFOK formand

4

Sprint stafet 2020

Bytte dag med Aalborg? / Kort?

Det er vedtaget at vi laver sprint lørdag og JB er korttegner, kort færdig i primo 2019

5

NJM nat

hjælpere

Nicolai er næsten klar med baner

Henrik og Klaus er pionerer

Keld = tidtagning

JB = start

NJ = bane og stævne kontrol

6

Klubmesterskab dag?

hvor

Der tages stilling ved næste møde - Jens laver oplæg

7

Hadsundløbet

 

Hadsundløb kører efter planen.

Henrik Back overtager udsætning af Det er 25 års jubilæumsløb.

8

Efterårsstafetten

 

NJ spørger kommunen om brug at græsplæne til stævneplads

9

Påskeløb 2017

 

JB informerer at det kører efter planen og i nærmeste fremtid startes en liste med hjælpere.

10

Eventuel

 

Henrik informerede om trailløb.

JB spurgte om vi selv fremover vil lave pinsestafet - svar: Ja.

JB savner nøgler til yderdøren, NJ henviser til fru Blom

 

Gæster: Jørn Blom, Arne Petersen

Næste bestyrelsesmøde TIRSDAG d.06 september 2016. kl. 19.00.