MARIAGER FJORD ORIENTERINGSKLUB

Bestyrelsesmøde maj 2016       

Tirsdag d. 07. juni kl. 19.00

           

 

Afbud: 

Brød:  NJ

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

Dagsorden.

 

Godkendt

2.

Korte meddelelser og orientering fra Udvalg:

·Kort- og skov.             

·T-løb.        

·Begynder- og ungdom.

·Motionsløb.

·Kommende arrangementer

 Fra Funktioner:            

·Materiel.

·Klubtøj.

·Løbstilmelder.

·Webmaster.

·PR.

·Sponsor.

·Mariagerløberne.

·IT.

·Klubture.  

·Kassereren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T-løb 17. Juni i Hørby med efterfølgende spisning hos Præstgaards.

 

 

 

 

 

Sponsoratet med Craft er nu helt opgivet.

 

17 deltagere i Fyrkatløbet

 

 

 

3

kvindeløb

evaluering

Der afholdes evalueringsmøde d. 14. juni på davinci.

4

Sprint stafet 2020

Bytte dag med Aalborg? / Kort?

Det er OK for os, at vi bytter dag

5

Lagerbygning?

 

Intet nyt

6

Mariagerløbet

status

Hjælperliste er udsendt.

Der er styr på det.

203 tilmeldte – lidt færre end sidste år.

Næste år vil Per gerne have en medstævneleder

7

Divi. Løb 2018

Stævneplads?

Løbet afvikles i Alstrup Krat. Forskellige placeringer drøftedes, Oxendalen, marker ved Bøgely, ved apotek.

Søren og Henrik er banelægger.

8

Emit/sport ident

 

Emnet drøftedes, og afventer NOUs anbefalinger.

Priser undersøges.

9

Eventuel

 

GPS-aften. 8 deltagere, der havde en god aften. Jens udarbejder guide for dummies.

 

Gæster: Per Andersen, Jørn Blom, Arne Petersen

Næste bestyrelsesmøde TIRSDAG d. 09. august 2016. kl. 19.00.