MARIAGER FJORD ORIENTERINGSKLUB

Bestyrelsesmøde maj 2016       

Tirsdag d. 03. maj kl. 19.00

         

 

Afbud:

Brød:  NJ

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

Dagsorden.

 

 

2.

Korte meddelelser og orientering fra Udvalg:

·Kort- og skov.             

·T-løb.        

·Begynder- og ungdom.

·Motionsløb.

·Kommende arrangementer

 Fra Funktioner:            

·Materiel.

·Klubtøj.

·Løbstilmelder.

·Webmaster.

·PR.

·Sponsor.

·Mariagerløberne.

·IT.

·Klubture.  

·Kassereren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemanding på plads til Pinsestafetten. 

 

Der er skaffet husly i Fladbjerg til Nordjysk  Nat.

Nicolai er banelægger.

 

Ny hængelås til container på de samme nøgler.

 

Kontaktpersonen hos Craft svarer ikke på henvendelser, så det er ikke sikkert at de sponserer vores motionsløb.

 

5-6 stykker fra afdelingen  hjalp ved Mariagerfjord Triatlon.

 

Vi har modtaget en pæn sum penge fra MFS

 

3

Kvindeløb

 

Der er et hængeparti med hensyn til Politihjemmeværnet til trafikregulering i Hadsund Syd. Leo kontakter politiet.

Møde i stævneledelsen mandag.

Pt. 686 tilmeldte.

4

Sprint stafet 2020

 

Der er forespurgt på banelæggere. De overvejer.

5

Lagerbygning?

 

Det bliver ikke før i 2017, at der sker noget.

6

Mariagerløbet

 

Hovedtrækket er som det plejer at være.

Jette og Lone spørges, om de vil skaffe hjælpere.

Sidste tilmelding er søndag d. 5. Juni.

Henrik laver kilometerafmærkning.

Iversen skilter og snitzler ruten.

Tilmeldingen åbner 13. Maj.

7

klubtelte

 

Vi investerer i et nyt to-fløjstelt eller tilsvarende og gemmer de gamle stænger.

8

Find vej dagen

evaluering

En dag med masser af mennesker. 13 voksne ville gerne være medlemmer. De er tilbudt gratis medlemsskab og diverse træninger i maj.

Vi satser på Hobro Østerskov i 2017. Bestyrelsen vil foreslå Blom som tovholder.

9

Eventuel

 

Leo er valgt ind i Mariagerhallens repræsentantskab.

 

Gæster: Per Andersen

Næste bestyrelsesmøde TIRSDAG d. 7. juni 2016. kl. 19.00.