MARIAGER FJORD ORIENTERINGSKLUB

Bestyrelsesmøde april 2016       

Tirsdag d. 12. april kl. 19.00

              

 fbud:

Brød:  NJ

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

Dagsorden.

 

Referat ikke på nettet

2.

Korte meddelelser og orientering fra Udvalg:

·Kort- og skov.                    

·T-løb.          

·Begynder- og ungdom.

·Motionsløb.

·Kommende arrangementer

 Fra Funktioner:                  

·Materiel.

·Klubtøj.

·Løbstilmelder.

·Webmaster.

·PR.

·Sponsor.

·Mariagerløberne.

·IT.

·Klubture.  

·Kassereren.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ny hængelås på container

To fløjs telt utæt

 

 

 

 

 

 

 

 

Første træningsløb var velbesøgt i Alstrup Krat

 

Erik bedes købe en ny hængelås.

NJ spørger Ole Jensen , om der findes imprægneringsmidler til telte.

 

Erik spørger om vi kan bruge maskinhus i Fladbjerg til NJ-nat.

 

Der har været en del PR i forbindelse med DM-nat. Stor artikel om Vagn i Nordjyske.

 

JCD har sendt ansøgning til Craft vedr. sponsorat til vore motionsløb.

 

Fjorden Rundt og Fyrkatløbet betales af klubben.

 

Jens har købt færgebilletter til Sverige.

 

 

3

kvindeløb

 

Jette og Lone har sendt mail ud for at hverve hjælpere.

Området omkring davinci ligner pt ikke noget der kan bruges til stævneplads.

Erik, NJ og Leo tager kontakt med de ”der roder”.

Der er allerede over 200 lodtrækningspræmier.

Der er pt tilmeldt lidt flere end på samme tid sidste år.

4

Aftale med RSOK

 

Der er indgået aftale med Rold Skov OK om at dele Hesselholt-kortet.

Der findes en fælles fil. Vi må hver især afholde to meddelelsesløb pr. år. NJ underskriver aftalen og vi betaler det aftalte beløb til Rold.

5

Lagerbygning?

 

Tegningerne er lavet, grunden er købt, og der forsøges indsamlet midler.

6

pinsestafet

Hjælpere

Rold Skov, St. Binderup og Randers inviteres. Der stilles 4 baner til rådighed. Klubberne vælger selv deres kombination. Pris 30 kr. pr. løber.

Keld og Jens tager sig af tidtagning.

Der sendes efterlysning ud om endnu en hjælper.

7

DM nat 2016

evaluering

Et godt arrangement der har fået mange roser. Regnskabet er endnu ikke færdigt. Det giver formentligt overskud.

8

Find vej dagen

 

Diverse indbydelser blev fordelt til uddeling. De skal uddeles i weekenden 24.-25. April . Jørn laver baner. Jens C hjælper til. De forventer, at der er flere der hjælper til.

Efterfølgende er der løb de næste 4 onsdage i Randers/Mariager

9

mariagerløbet

Kulturfjorden?

Vi forventer at Per har sat løbet i Kulturfjorden

10

M.F.S.

Nøglebrik til hallen/tilskud fra MFS

NJ tager initiativ til at alle der har behov får udleveret nøgle.

Hver klub i samarbejdet får et årligt tilskud fra MFS på 10.000 kr.

11

Telt + stander

Ansvarlig

Arne får udleveret stander og telt til opbevaring på Bagergården. Vi håber, at han så vil tage dem med ud til de løb, han deltager i.

12

Eventuel

 

Der arbejdes på udarbejdelse af ny klubstander.

Træningsløbene skal sendes til webmaster 14 dage i forvejen.

Der arbejdes videre med Facebookgruppe efter sommerferien.

 

 

Gæster: J. Blom

Næste bestyrelsesmøde TIRSDAG d. 3. maj 2016. kl. 19.00