Mariager Fjord OK

Bestyrelsesmøde 5. januar 2016 

Afbud:

Brød:  NJ

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

Dagsorden.

 

Referatet godkendt

2.

Korte meddelelser og orientering fra Udvalg:

§         Kort- og skov.

§         T-løb.            

§         Begynder- og ungdom.

§         Motionsløb.

§         Kommende   arrangementer

 Fra Funktioner:                  

§         Materiel.

§         Klubtøj.

§         Løbstilmelder.

§         Webmaster.

§         PR.

§         Sponsor.

§         Mariagerløberne.

§         IT.

§         Klubture.  

§         Kassereren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi afventer stadig på svar fra Randers, hvornår de kan arrangere.

Der mangler banelæggere til de fleste af vores løb.

Leo, Jens Chr. og Erik holder møde torsdag d. 7. januar.

Vi mangler stadig at få en ny post 61 fr O-butikken.

Vi har mistet Newline som sponsor til vore tre motionsløb.

Der har været afholdt julefrokost i afdelingen.
Der arrangeres ”Løb med mening” i uge 5.

 Riishytten  er lejet til Påsketuren.

2015 endte med et overskud på 2-3.000 kroner

3

Lagerbygning?

 

Byggeriet sættes ikke i værk før alle midler er samlet ind hos fonde.

Der er stiftende generalforsamling d. 20. januar. Erik og NJ deltager.

4

DM nat 2016

Status, instruktion, funktioner, bemanding

Indbydelsen skal snart på O-service.

Der har været arbejdet med kortet op til julen.

Der skal indkaldes til et møde for funktionslederne.

 

5

Nytårsløb

Evaluering

Dejlige forhold i Roklubben.  Arrangementet fik masser af roser.

Masser af hjælpere.

 

6

Faste poster

 

Henrik checker Mosely.

Henrik checker Hadsund Skole.

7

Kursus for mindre øvede

 

Lørdag d. 7. maj er der opfølgning på FindVej i-dagen. 3. gang bliver ved træningsløbet i Linddale d. 25. maj. Erik laver baner begge dage.

8

Generalforsamling

26.01.2016 kl. 19.00, beretninger!

Iversen, Dalgaard, Erik og Skovrider er på valg. Alle er villige til genvalg.

9

MFOK

 

MF-OK er navnet fra nu af.

10

Eventuel

 

Pinsestafetten oprettes som vanligt.
Randers, Rold og St. Binderup inviteres.

Jens SC og Keld Ø deltager i NOU-møde i Aalborg.

NJ deltager i Nordkredsmøde

 

 

Næste bestyrelsesmøde TIRSDAG d. 2. februar 2016. kl. 19.00.