Tekstboks: MARIAGER FJORD ORIENTERINGSKLUB
Bestyrelsesmøde april 2015        
Tirsdag d. 12. maj kl. 19.00              

 

Afbud:

Brød:  NJ

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

Dagsorden.

 

Godkendt

3.

Korte meddelelser og orientering fra Udvalg:

§         Kort- og skov.

§         T-løb.            

§         Begynder- og ungdom.

§         Motionsløb.

§         Kommende arrangementer

 Fra Funktioner:                  

§         Materiel.

§         Klubtøj.

§         Løbstilmelder.

§         Webmaster.

§         PR.

§         Sponsor.

§         Mariagerløberne.

§         IT.

§         Klubture.  

§         Kassereren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kielstrup sø er næsten færdig.
Klaus vil revidere Maren Mølle-delen af Alstrup Krat.

Der laves hegnsarbejde i Linddale. Vi afventer.

 

NJ bestiller A4-lommer.

Erik køber snitzling, affaldssæke og skruer.

 

Aftalen med Sparekassen Kronjylland er underskrevet og pengene er modtaget.

 

Der køres kampagne her i foråret for nye medlemmer

 

En PC røg på gulvet under Kvindeløbet. Den er blevet erstattet med to andre

 

2.

Jens Chr. Dalgaard

Funktioner?

Hadsundløbet:

Leo kontakter sponsorer

Erik skaffer tilladelser.

Erik holder møde med Jens Chr. mandag.

4.

Spisning m. løb 13/6

Sommerfest?

Søren S laver baner. Klaus kontakter Lajla. Klubben giver 1.000 kr. Til arrangementet.

5

MFOK træningsløb 2015

Lindale

Trods problemer med hegnene gennemføres løbet.

6

Mariagerløbet

 

Iversen kontakter Per med hensyn til Intersport og Newline.

Der kan betales via Mobile Pay.

7

Find vej dagen

Evaluering

Ca. 45 deltagere + de der løb træningsløb.

8-10 stykker bad om prøvemedlemsskab. De kontaktes ved de kommende træningsløb.

Vi bør have telt sat op i stedet for eventvogn. Husk frugt og væske.

Arbejdsopgaverne skal være definerede – uddeling af brochurer etc.

8

DM nat 2016

Bus?

Der arrangeres bustransport til start, så det smalle stykke ved Assens kun skal bruges i den ene retning.

9

MFOK åbne løb 2015

 

Intet nyt.

Vi kan godt låne teglværket i Hobro til Nordjysk nat

10

Beaute ’Pacifique kvindeløb

Evaluering

1007 gennemførte løbet. Der var tilmeldt 1089.

Bjarne køber 20 gule veste med Mariager Fjord OK.

Bemanding på frugt og brød.

Post 12 skal bemandes af en voksen.

Flere hjælpere til opsætning fra kl. 12:00

Der købes oppustlig mål og start portal

Plastholder til flyers

Der laves en stardard A5 flyer til uddeling

Alle hjælpere for en Beaute Pacifique pose, pris aftales

Bedre snitzling ned igennem skoven

Der laves et forslag til placering af ny start og mål

11

DOF

 

Ikke denne gang

12

Eventuel

 

 

 

Gæster: Bjarne Platz

 

 

Næste bestyrelsesmøde MANDAG d.1 juni 2015. kl. 19.00.?