Bestyrelsesmøde tirsdag d.  6. januar

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

dagsorden.

 

Godkendt

2.

Korte meddelelser og orientering fra Udvalg:

§         Kort- og skov.

§         T-løb.            

§         Begynder- og ungdom.

§         Motionsløb.

§         Kommende arrangementer

 fra Funktioner:                  

§         Materiel.

§         Klubtøj.

§         Løbstilmelder.

§         Webmaster.

§         PR.

§         Sponsor.

§         Mariagerløberne.

§         IT.

§         Klubture.  

§         Kassereren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det første Kvindeløbsmøde afholdes omkring 1. februar.

 

Støttehjulet pilles af Eventvognen

 

Danhost har haft problemer med hackerangreb på deres server hvilket har bevirket æøå-problemer på vores hjemmeside

 

Mariagerløberne forventer at holde arrangement for nye løbere omkring påske. Karsten Jensen  skal være træner for dem.

 

Jens har bestilt to nye scannere samt skaffet 5 PCer

 

Hytten i Vejle til Påskeløb 2016 er smuttet. En anden er forsøgt bestilt.

 

Årets resultat er et underskud på ca. 3.000 kr.

3.

Generalforsamling

 

Tirsdag d. 20. januar kl. 19.00.

 

På valg er Keld, Erik, CP og Henrik. Alle er villige til genvalg undtaget CP.

 

Skriftlige beretninger senest søndag d. 18. jan kl. 12

 

Kaffe, øl og vand bestilles hos hallen

4.

Nytårsløb

Evaluering

Rekordantal deltagere: 119

Nicolais baner fik mange roser.

5

MFOK træningsløb 2015

 

Listen over vores løb er sendt til Randers, og vi laver samme samarbejde som sidste år. Gratis deltagelse ved begge klubbers løb. Der mangler kun banelægger til tre af vore løb.

6

Sponsor

Hovedsponsor

Der forhandles stadig med Sparekassen Kronjylland.

7

Find vej dagen

 

På aprilmødet aftales videre procedure, med de nye der dukker op.

8

DM nat 2016

 

Stævnekontrol tildelt af DOF.

NJ og Nicolai har meldt sig til DOF-akademiet.

9

MFOK åbne løb 2015

 

Efterårsstafetten d. 14. november.

10

Nordkredsledermøde

 

NJ og Erik deltager. 28. januar

11

Fundraising

 

Ikke noget for os. Vi mener at have ekspertisen.

12

Eventuelt

 

Keld og Jens har været til NOU-møde i Aalborg.

Vi byder ind på natløb igen i 2016 og 2017.

Jens Chr. har snakket med ny ejer af Thygeslund. Han var mere end villig til besøg. Måske ide til Nytårsløb 2016

 

 

Næste bestyrelsesmøde TIRSDAG d. 3.  Februar  2015,  kl. 19.00.