Bestyrelsesmøde tirsdag d. 17. februar 2015 (marts-mødet)

Kort og skov: Tilladelse til at bruge den del af Alstrup Krat, der hører under Krattoften til træningsløb udenfor jagtsæsonen

Materiel: Rettelse til tidligere referat: Støttebenet til eventvognen fjernes kun under kørsel

Klubtøj: Punktet tages op på næste møde. Evt. ny model

Sponsor: OK - Benzin har sendt 2.500 kr. fordi medlemmer er flinke til at tanke hos dem

Mariagerløberne: Hjemmesiden er opdateret. Karsten Jensen går i gang med et hold nybegyndere her i foråret

DOFs repræsentantskabsmøde: Ingen deltager

MFS repræsentantskabsmøde: NJ og Henrik deltager

IT: Jens er i fuld gang med at teste de nye PCer. Er snart klar

Klubture: Der arbejdes videre med Sverige i september

Påskeløbstur. Eventuelle personer, der måtte stå for madlavningen har tilladelse til at købe hovedretten ude i byen (Gjerrild kro)

Find Vej I: NJ sætter poster ud for Erik. Keld sørger for indsamling af data på løberne. Dukker der nye op , som viser interesse følges arrangementet op med ugentlige seancer.

Sponsor: NJ, JCD og KØ deltager i møde med Sparekassen Kronjylland, hvor betingelserne for sponsoratet forhandles på plads (19. marts)

DM-nat 2016: Vi kan ikke bruge Assens-hallens cafeteria, men derimod hal og omklædningsrum

Stævner: NJ laver baner til Efterårsastafetten. NJ laver baner til natløbet

Evt. nyt klubhus: Vi takker nej med hensyn til at bygge klubhus sammen med kajakklubben

Næste møde: 7. april

Punkter: Find Vej I, Kvindeløb, Klubtøj

Keld Ø