MARIAGER FJORD ORIENTERINGSKLUB

Bestyrelsesmøde april 2015       

Tirsdag d. 7. april kl. 19.00


Afbud:

Brød:  NJ

 

Dagsorden

Afbud Jens Chr. Dalgaard

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

Dagsorden.

 

Godkendt

2.

Korte meddelelser og orientering fra Udvalg:

                                        Kort- og skov.

                                        T-løb.            

                                        Begynder- og ungdom.

                                        Motionsløb.

                                        Kommende arrangementer

 Fra Funktioner:                  

                                        Materiel.

                                        Klubtøj.

                                        Løbstilmelder.

                                        Webmaster.

                                        PR.

                                        Sponsor.

                                        Mariagerløbern.

                                        IT.

                                        Klubture.  

                                        Kassereren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evt. Skal der laves nye snitslinger. Erik checker

 

En af løberne er indstillet til MFS hæderspris

 

Dette er skrevet på klubbens nye PC

 

Søren S efterlyser klubtur ala de gamle Livøture

 

 

3.

Klubhus

 

Møder skal bookes i Conventus. Det være sig bestyrelsesmøder og Mariagerløberne  tirsdag og torsdag 17.30 – 18.30.

4.

Påskeløbstur 2015

Evaluering

Udmærket. En stor lettelse at maden blev bestilt udefra.

5

MFOK træningsløb 2015

 

De to første løb har været velbesøgt. Vi har forsøgt markedsføring både på hjemmeside, aviser og Facebook. Det bør vi fortsætte med. Evt. Kan skærmene i Sparekassen også bruges.

Som forsøg er træningsløbene gratis for alle resten af året.

6

Sponsor

Hovedsponsor

Der er indgået aftale med Sparekassen Kronjylland for 2015 og 2016

7

Find vej dagen

 

Erik har lavet baner. NJ sætter poster ud.

Keld registrerer løbere.

Klaus undersøger, hvad en quizbane er.

Brochurer:

Erik: Rinddalen og Vejrmøllegården

Søren: Vestparken og Frydensbjerg

Klaus: Møllevænget og Oxenhøj

Jens: Digtervænget

Henrik:  Stentoften

Keld lægger stak på biblioteket.

Keld kontakter aviser.

Punktet vendes igen på det ekstraordinære møde midt i april.

8

DM nat 2016

 

Stævnekontrol og Arne checker skoven 8. april. Nicolai har prøveløbet skoven og fundet den OK.

9

MFOK åbne løb 2015

 

Efterårsstafet Hørby:

Lennart BL

NJ BK

Erik SL

Keld SK

Ole P Pioner

 

Nordjysk Nat Hobro Østerskov

Henrik SL

Erik SK

NJ BL og BK

10

Eventuel

 

 

 

Kvindeløb

 

 Jens Chr. er sygemeldt.

Der afholdes ekstraordinært møde i uge 17 for styregruppen til Kvindeløbet og den øvrige bestyrelse

 

Gæster:

 

 

Næste bestyrelsesmøde TIRSDAG d. 5 maj 2015. kl. 19.00.