MARIAGER FJORD ORIENTERINGSKLUB

Bestyrelsesmøde december 2015       

Tirsdag d. 1. december kl. 18.00

Afbud: Jens Chr. Dalgaard, Søren Skovrider

Brød: 

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

Dagsorden.

 

Referatet godkendt

2.

Korte meddelelser og orientering fra Udvalg:

§         Kort- og skov.                

§         T-løb.         

§         Begynder- og ungdom.

§         Motionsløb.

§         Kommende arrangementer

 Fra Funktioner:            

§         Materiel.

§         Klubtøj.

§         Løbstilmelder.

§         Webmaster.

§         PR.

§         Sponsor.

§         Mariagerløberne.

§         IT.

§         Klubture.  

§         Kassereren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linddale-Thygeslund er revideret af Blom og Arne.

Arne er i fuld gang med at revidere Hou, så det bliver klar til DM-nat.

 

Jens har fået liste fra Skovudvalgsformanden med skove, der kan bruges i 2016.

Nyskabelse er to-dages træningsløb i Låenhus i april.

16. maj bliver træningsløbet til Pinsestafetten i Hobro Østerskov.

Sverigesturen bliver 30.9-1.10 med bopæl i Troldhättan.

Til Påske er Rishytten ved Give booket.

28 var til rundeløb i Vesterskoven med start hos Henrik.

 

3.

Oprydning klublokale

Kl.17.00-18.00

Udført

4.

Lagerbygning?

 

Leo har et referat som han rundsender.  Punktet tages op på næste møde. Det lyder godt og attraktivt.

5

Efterårsstafeten

Evaluering

Et godt løb i Hørby med tilfredse løbere.  (bortset fra de to, der brækkede armen)

 

Vi arbejder på at holde det i Egekrattet (sekundært) eller Munkholm/Himmelkol (primært). Vi holder det 29. oktober 2016.

6

Stævneleder: Kvindeløb/Hadsundløb

 

Leo Poulsen påtager sig opgaven. Leo kontakter Jens Chr.  

7

Mariagerløbet

Jette? Tilmelding af hjælpere?

Jette og Lone bliver spurgt, om de vil påtage sig opgaven med at skaffe hjælpere til Mariagerløbet. Leo spørger Jette

8

DM nat 2016

Status

Klaus og NJ holder et møde om detaljer. Alt forløber planmæssigt.

Løbet skal på O-service senest 15. januar

9

Nytårsløb

Thygeslund? Skovkontakt?

Kører planmæssigt. Alle tilladelser er på plads.

10

Klubledermøde 10 nov.

Evaluering

NJ og Arne var der.

11

Generalforsamling

26.01.2016 kl.19.00

Lokalet er bestilt hos Verner

12

Kaninløb / klubmesterskab

Evaluering

Udmærket ide med kaninløb og træningsmesterskabet ved samme stævne

13

Pinsestafet

 

Er nævnt under træningsløb

14

Julefrokost

Kl.19.30

Nåede vi…….

15

Eventuel

MFOK ændres til MF.OK

Blom foreslog at Mosely og Hadsund skole nedlægges med faste poster. Tages op på næste møde.

Linddale skal repareres. 10 poster skal flyttes,

 

Gæster: Jørn. Arne. Per.

 

 

Næste bestyrelsesmøde TIRSDAG d.5 januar 2016. kl. 19.00.

                                                                                                                                                                                            

Punkter til næste møde: Kursus for mindre øvede, Lagerbygning,  MFOK, faste poster,