Bestyrelsesmøde 6. oktober 2015         

 

Afbud: Leo. Søren. Jens Chr

Brød:  NJ

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

Dagsorden.

 

Godkendt

2.

Korte meddelelser og orientering fra Udvalg:

§         Kort- og skov.                

§         T-løb.         

§         Begynder- og ungdom.

§         Motionsløb.

§         Kommende arrangementer

 Fra Funktioner:            

§         Materiel.

§         Klubtøj.

§         Løbstilmelder.

§         Webmaster.

§         PR.

§         Sponsor.

§         Mariagerløberne

§         IT.

§         Klubture.  

§         Kassereren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det sidste løb løbes på lørdag. Munthe i Hobro. Der har været god søgning til årets løb. Jens spørger Randers om samarbejdet skal fortsætte.

 

Erik køber reflekstape, så stativerne er friske til DM-nat.

Når det bliver varmere igen skal vi have containeren sandblæst, eller der skal påmonteres plader og streamere á la eventvognen sættes på.

3.

NJM nat 2015

Evaluering

God stævneplads ved teglværket. Vi sender belønning til dem.
God afvikling.

Vi holder også natløb i 2016

4.

Lagerbygning?

 

Mødet hvor planerne skulle drøftes blev udsat.

5

Hadsundløbet

Evaluering / -Newline sponsor

Newline stopper som sponsor til vores motionsløb.

Trods færre deltagere var det et godt arrangement. Der var hjælpere nok og god mad.

Erik forsøger at udarbejde arbejdssedler til de forskellige funktioner.

6

MFOK åbne løb 2015

Efterårsstafet / klubfest

Munthe reviderer kortet og Lennart er i gang med banerne.

Keld står for tidtagningen.

Iversen/Poulsen står for festen.

7

DM nat 2016

Status / stævneledermøde + banelægger + korttegner / kortkonsulent.

NJ/Wolsing indkalder til et kort-tegnings-møde med banelægger, banekontrol, stævneleder, stævnekontrol, korttegner, kortrekognisør og kortkonsulent .

Der er aftalt med Assenshallen, at de tilbyder aftensmad til løberne. De laver kiosk inde i hallen. Der tilbydes bad.

Der afgår bus til start hvert kvarter.

 

 

8

Nytårsløb

Thygeslund? Skovkontakt?

Wolsing laver indbydelse.

Blom spørges om han vil lave baner.

Klaus spørger Helles Køkken om suppe.

9

Sverigstur

Evaluering

Tilskuddet til Sverigesturen er hævet til 350 kr. pr. deltagere

10

Eventuel

 

Vi løber klubmesterskab til Kaninløbet. Reglerne udmeldes senere.

 

Der påtænkes at få kreeret nyt logo.

 

Henrik opfordrede til at der afholdes kursus i Quick-route.

 

Gæster:

 

 

Næste bestyrelsesmøde TIRSDAG d. 3 november 2015. kl. 19.00.