MARIAGER FJORD ORIENTERINGSKLUB

Bestyrelsesmøde november 2015       

Tirsdag d. 3. november kl. 19.00

              

 

Afbud: Erik, Jens Chr.

Brød:  NJ

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

Dagsorden.

 

Godkendt

2.

Korte meddelelser og orientering fra Udvalg:

· Kort- og skov.            

· T-løb.       

· Begynder- og ungdom.

· Motionsløb.

· Kommende arrangementer

 Fra Funktioner:            

· Materiel.

· Klubtøj.

· Løbstilmelder.

· Webmaster.

· PR.

· Sponsor.

· Mariagerløberne.

· IT.

· Klubture.  

· Kassereren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 nye postskærme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi foreslår NOU at alle træningsløb i dette regi er gratis

 

 

Vi køber 50 skærme nu. - og resten til Påskeløbet.

Erik bestiller.

 

 

Mariagerløberne arrangerer bakkeløb i Mariager Vesterskov 28. november.

 

 

3.

Sprint stafet 2020

 

Bliver afviklet i Hobro By. Arne er tovholder

4.

Lagerbygning?

 

Invitation til møde for alle foreninger i Mariager 18. nov. 19-21 i spejderhytten.

Erik og NJ deltager.

5

Efterårsstafetten

Put and run, på åbne baner? første start? Parkeringsvagt? instruktion

Put and Run - ja

Ole Præstgaard - P

Erik laver instruktion

Lennart er færdig med banelægningen.

6

Efterårsstafet / klubfest 18.30

 

Foreløbig 6 tilmeldte. Vi regner med flere.

7

DM nat 2016

Status

Der har været afholdt kort-møde, hvor detaljer blev drøftet.

Vi har fået mark til opvarmning og telt.

8

Nytårsløb

Thygeslund? Skovkontakt? (Aflyses?)

Keld laver baner. Henrik er BK og Søren S hjælper med udsætning. Løbet bliver lørdag d. 2. januar kl. 11.

Klaus kontakter Jens Chr. for skovkontakt, Blom for reko af kort, roklubben for husly, Helles køkken for suppe.

9

Julefrokost

 

1. december.

Vi spørger hallen, om de kan lave noget mad til os. Møde kl. 18

10

Vinterlang

Bilag

Vi laver Nytårsløb

11

Klubledermøde 10 nov.

Bilag

NJ deltager

12

Generalforsamling

 

Tirsdag d. 26. januar kl. 19. Vi spørger hallen om lokale.

13

Nordjyske mesterskaber 16

Bilag

Vi støtter NOUs forslag om nye klasser og fire NJ-natløb.

Vi stiller forslag om flere åbne baner samt at folk ”udefra” også får præmie.

14

Kaninløb

Ny hankanin?

Den store hankanin er aflivet. Vi har dog trækaninen. Den beholder vi.

15

Pinsestafet

 

Vi spørger St. Binderup om de afholder Pinsestafet i 2016.

16

Eventuel

Oprydning i klublokalet.

Vi byder ind på divisonsfinale i 2019

Oprydning 1. december kl. 17.

 

 

Næste bestyrelsesmøde TIRSDAG d. 1. december 2015. kl. 18.00.
(oprydning i klublokale fra kl. 17.00)