Tekstboks: MARIAGER FJORD ORIENTERINGSKLUB
Bestyrelsesmøde August 2015        
Torsdag d. 13. august kl. 19.00         

 

Afbud:

Brød:  NJ

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

Dagsorden.

 

Godkendt

2.

Korte meddelelser og orientering fra Udvalg:

§         Kort- og skov.                

§         T-løb.         

§         Begynder- og ungdom.

§         Motionsløb.

§         Kommende arrangementer

 Fra Funktioner:            

§         Materiel.

§         Klubtøj.

§         Løbstilmelder.

§         Webmaster.

§         PR.

§         Sponsor.

§         Mariagerløberne.

§         IT.

§         Klubture.  

§         Kassereren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T-løb Hanehøj
Keld laver baner og Klaus og Henrik sætter ud.

 

Sverigestur. Jens C har lavet indbydelse, der udsendes snarest. Vi skal bo midt i Göteborg.

 

Henrik lapper eventvognen

 

 

 

 

 

 

3.

Nordjysk Nat 2015

Status

Banerne er klar.
Teglværket bliver stævneplads.

Eventvognen bliver hjemme.

4.

Lager?

 

Spejderne, CittaSlow, Børnefesten har planer om at bygge en lagerhal. Skal vi være med?

5

Hadsundløbet

 

Tilladelser er på plads.
Leo har styr på lodtrækningspræmier.
Indtil videre er der kun tilmeldt 12 deltagere.

Arne laver skrivelse til Hadsund Skole vedr. bortkommet vandrepokal.

 

6

MFOK åbne løb 2015

Efterårsstafet

Vi fastholder Hørby.

Keld laver indbydelse og sætter på O-service.

Gert laver baner og NJ er kontrol.

14. november.

Munthe opfordres til at revidere kortet.

7

DM nat 2016

Status

Stævneledelsen besøger Assenshallen.

Kortet er klar i løbet af et par uger.

Målpost placeres 700 m fra stævneplads.

Indbydelse bør være klar inden jul.

8

Udvalgsformænd

Status

Arne beretter at han stadig har lagerkapacitet af klubtøj

 

9

Eventuel

 

Arne foreslår at mix-sprint afvikles i Hobro i 2020. Punktet tages op på næste møde.

 

Gæster: Arne P.    J. Blom

 

 

Næste bestyrelsesmøde TIRSDAG d. 1 september 2015. kl. 19.00.