Tekstboks: MARIAGER  FJORD ORIENTERINGSKLUB
Bestyrelsesmøde  Maj 2014        
tirsdag d. 13. maj kl. 19.00                    

 

Afbud:  CP

Brød:  Leo Poulsen

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

2.

Korte meddelelser og orientering fra Udvalg:

Kort- og skov

T-løb.            

Begynder- og ungdom

Motionsløb.

Kommende arrangementer

 
fra Funktioner:                  

Materiel.

Klubtøj

Løbstilmelder.
 
Webmaster.

 PR.

Sponsor.

Mariagerløberne.

IT

Klubture.  

Kassereren.  

 

 

 

  Meget få deltagere til det sidste løb

 

 

Iversen har udarbejdet evighedsliste med funktioner, som blev revideret

                                                                 

 

 

Ny borehammer? Erik undersøger prisen

Erik konstruerer portal til mål hvor et hvidt telt kan stå under.                                            
Børnefesten får lov at låne de store ure til sæbekasseløb.

Vi afventer stadig svar fra MFS

Fyrkatløbet er næste fællesarrangement.        Der er indkøbt nyt tøj. Klubben yder tilskud.

 

Der er forsøgt at finde hytte til Påskeløb 2015 på Djursland. Endnu ikke lykkedes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

NJM stafet

Status.

Baner er klar. Blom laver mandskabsliste

4.

Eventvogn og logo.

Udsmykningen. (ikke kommet videre)

Erik laver udkast til udsmykning af eventvogn

5.

Find vej Dagen 5. april 2014.

Evaluering

Velbesøgt d. 5. april. Der burde have været et eller flere opfølgningsarrangementer. Hvor er alle de e-mailadresser, som deltagerne afleverede?

6

Tunneltelte og klubstandere

Nye klubstandere?

Søren S undersøger markedet. Der købes to nye med nyt logo. Erik tegner.

7.

NJM nat

status

Optimalt hvis man kunne finde et sted hvor løberne kunne være indendørs. Alternativt kan opstilles stort hvidt telt.

8.

Faste poster.

Status.

Jens C flytter posten på Digtervængets fællesareal.

9

hal/klubhusfussion

 

 Vi har intet hørt.

10

Klubtur til sverige

 

26.-28. september. Ophold i Göteborg. Jens C arbejder videre 

11.

Efterårsstafet

Hjermind 25/10

Stævneplads sandsynligvis på den åbne plads vi ofte har benyttet

12.

Kvindeløb 8 maj

evaluering

 Vi har besluttet at fra og med næste års løb vil vi donere et vist beløb til et lokalt godt formål. Beløbet vil blive overrakt på aftenen.                                             Det var en god ide at sende holdposer med posten.

13.

 Mariagerløbet

 

 Henrik markerer kilometerne

14.

Hadsundløbet

Evt.       

 

Jens Chr. har fundet tre nye ruter, der kræver færre vejvisere. Hadsund Skole deltager ikke, og dermed mangler en del hjælpere.

Måske skulle sommerfesten genetableres. Evt. 9. august.                                             Punkt til næste møde.

  

Næste bestyrelsesmøde TIRSDAG d. 3.  juni  2014,  kl. 19.00.