Tekstboks: MARIAGER  FJORD ORIENTERINGSKLUB
Bestyrelsesmøde  April 2014        
tirsdag d. 1. april kl. 19.00                    

 

Afbud:

Brød:  Erik

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

dagsorden.

 

Referatet blev godkendt

2.

Korte meddelelser og orientering fra Udvalg:

§         Kort- og skov 

§         T-løb             

§         Begynder- og ungdom

§         Motionsløb

§         Kommende arrangementer

 fra Funktioner:                  

§         Materiel

§         Klubtøj

§         Løbstilmelder

§         Webmaster

§         PR

§         Sponsor

§         Mariagerløberne

§         IT

§         Klubture  

§         Kassereren  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skovvision i Mariagerfjord Kommune:

Søren S deltog i møde. Der etableres naturzoner i Hobro Østerskov, grusgraven og omkring vandløbet i den store slugt.

Der oprettes infokiosk ved Skovpavillonen, hvor vi er mere end velkommen til yde bidrag.

 

T-løb: Der har været et rimeligt fremmøde til de afholdte træningsløb.

Jens laver et oplæg til Dalgaard vedr. samarbejdet med Randers.

 

42 deltagere i Påskeløbsturen.

 

3.

Åbne løb 2014

Status.

1. div. Uhrehøje:

SK: JCD

Problemer med uautoriserede MTB-spor i skoven.

4.

Eventvogn og logo

Udsmykningen. (ikke kommet videre)

Vi afventer Jørn Bloms oplæg.

5.

Find vej Dagen 5. april 2014.

 

Arrangementet kører på skinner.

6

Tunneltelte og klubstandere

 

Erik bestiller en ny stang til stander.

Tunnelteltene er fundet.

7.

DM nat 2. april 2016

Hou Skov  

Assens hallen

Lars Jensen undersøger mulighederne for brug af Assenshallen.

Arne foreslår fremmed korttegner. Bestyrelsen mener, vi godt kan klare det selv.

8.

Faste poster

Status.

Intet nyt

9

Hal/Klubhusfussion

 

Møde med hallen d. 8. april. NJ, Erik og Henrik deltager.

10

Klubtur til Sverige

 

Intet nyt

11.

Kvindeløb 8 maj

Status

Alt er ved at være på plads. p.t. 400 tilmeldte.

12.

Generalforsamling Mariager hallen

 

Iversen kom i repræsentantskabet.

14.

Evt.

 

Efterårsstafetten skal flyttes fra Vindum. til Hjermind d. 25. oktober, hvis Randers accepterer. NJ kontakter dem.

Gæster: Arne Pedersen

 

Næste bestyrelsesmøde TIRSDAG d. 13. maj 2014, kl. 19.00.

 

Punkter: Nordjysk Stafet, evaluering Kvindeløb, Mariagerløbet