Bestyrelsesmøde tirsdag d. 4. november 2014

Afbud: CP

Brød:  Jens Christensen

 

Dagsorden

Emne

Status/beslutning, hvem gør hvad?

1.

Godkendelse af referat og

dagsorden.

 

Godkendt. Intet møde i oktober

2.

Korte meddelelser og orientering fra Udvalg:

§         Kort- og skov.

§         T-løb.       

§         Begynder- og ungdom.

§         Motionsløb.

§         Kommende arrangementer

 fra Funktioner:                  

§         Materiel.

§         Klubtøj.

§         Løbstilmelder.

§         Webmaster.

§         PR.

§         Sponsor.

§         Mariagerløberne.

§         IT.

§         Klubture.  

§         Kassereren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sæsonen er slut. Samarbejdet med Randers har fungeret godt.

I forsøger vi at undgå at komme udenfor kommunen.

 

Erik og NJ har ryddet op i containeren. Der bliver lavet nye skilte.

 

Der laves åbent-hus-arrangement i foråret. Medlemsskaren er skrumpet lidt.

Der er oprettet en lukket Facebook-gruppe for Mariagerløberne.

 

Jens har fået leveret nye stregkodelæsere, men ledningerne var for korte.

 

Keld skal teste E-time 3.6 for stafetafvikling.

 

15 deltog i turen til Sverige i slutningen af september. Jens Christensen forsøger at etablere ny tur i 2015

3.

Eventvogn og toiletvogn

Garage?

Erik har fundet et sted hvor vognene kan parkeres under tag til samme pris som tidligere.

4.

Eventvogn  logo.

Udsmykningen.

Vi får nye kort sat på vognen uden beregning. Sagen er lukket.

5

Klubstandere

Nye klubstandere

Standerne er bestilt samme sted som vognudsmykningen.

6

Sponsor

Hovedsponsor

Jens Chr. har været på besøg i Sparekassen Kronjylland sidst i september.

De har været glade for vores samarbejde.

De vil gerne være hovedsponsor.

De vil yde et kontant beløb, præmier til vores motionsløb, opfordring til at søge deres gavefond.

Modydelse er positiv presseomtale, link på vores hjemmeside og de vil gerne lægge hus til Mariagerløbet.

Vi er villige til i vores nyhedsbreve at medtage et link til materiale fra Sparekassen.

7

DM nat 2016

Stævneleder

Arne har frabedt sig jobbet som stævneleder. Klaus Wolsing spørges.

Lars spørges om Assenshallen er booket.

8

Nytårsløb

Status

Løbet er åbnet på O-service.

9

Find vej 2015

 

Lørdag d. 25. april.
Erik vil gerne lave banerne og sætte poster ud. Munkholmanlægget.

NJ melder os til.

10

Langtidsterminsliste

 

Vi er blevet tildelt 1. division i 2019 og 2020.

I 2016 har vi DM-nat og i 2017 Påskeløb.

11

MFOK åbne løb 2015

 

Nytårsløb 4. januar.

Efterårsstafet arbejder vi foreløbig med Hørby. Lennart er BL.

Desuden natløb i september. Henrik er stævneleder. Erik BL. NJ kontrollant.

12

Efterårsstafetten

Evaluering

Et godt stævne i en dejlig skov med gode baner. Etiming testes for stafetafvikling. Vi bør holde os til vore nærmeste skove.

13

Klubfest

Evaluering

En god fest i et dejligt hus med god mad.

Iversen og Poulsen arrangerer i 2015.

14

Juleafslutning 2/12

Gæster?

Møde kl. 18. Spisning 19.30.
Der inviteres gæster.

Leo sørger for drikkevarer og mad.

15

Eventuel

 

Påskeløb: Første møde har været afholdt med Nordvest.
Skovene er på plads. Tved og Tvorup Øst.

Division Uhrehøj:

Meget minimalt overskud. Vi bør bruge nærskovene.

Generelt bør vi overveje omkostninger.

Nordkredsmøde: Erik og NJ deltog. De havde indtryk af at det bliver mere og mere teoretisk i DOF.

 

Gæster:

 

Næste bestyrelsesmøde TIRSDAG d. 2. december 2014, kl. 18.00.